foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Hoàng Nam, Lê Quang Trung.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 75Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 378 N104. Vị trí: phòng đọc.

Tóm tắt

Chương 1 của đề tài tập trung làm rõ một số khái niệm về Dịch vụ, Sự hài lòng, Chất Lượng dịch vụ và sâu hơn là chất lượng của giáo dục Đại học. Qua đó xây dựng nên các mô hình về đo lường chất lượng của dịch vụ giáo dục tại Khoa Kinh tế, Luật & ngoại ngữ, Trường Đại học Trà Vinh.

Chương 2 của đề tài nghiên cứu tiến hành đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên Khoa Khoa Kinh tế, Luật & Ngoại ngữ thông qua các nhóm nhân tố như Chương trình đào tạo, Tổ chức quản lý đào tạo, Trình độ chuyên môn của giảng viên, Sự nhiệt tâm của giảng viên, Nhân viên văn phòng, cơ sở vật chất và các hoạt động phong trào, qua đó cũng nói lên mối quan hệ giữa sự hài lòng của sinh viên đối với sĩ số lớp, với bậc học, so sánh sự hài lòng của sinh viên đối với từng bộ môn khác nhau.

Chương 3 của đề tài là các giải pháp tổng hợp từ đội ngũ các chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục của Khoa Kinh tế, Luật & Ngoại ngữ nhằm nâng cao mức độ hài lòng của sinh viên đối với công tác đào tạo tại Khoa thông qua các nhân tố ảnh hưởng.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.