foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Võ Phước Hưng.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2013

Mô tả: 45Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 005.8 H556. Vị trí: phòng đọc

Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết toán học về chia sẻ và bảo mật; Nghiên cứu kỹ thuật xử lý ảnh số và và chia sẻ ảnh số không thân thiện với người dùng; Xây dựng giải pháp chia sẻ có bảo mật thông tin ảnh số; Cài đặt thử nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm; Tổ chức hội thảo giải pháp về bảo mật, an toàn thông tin trong Trường Đại học Trà Vinh; Hoàn chỉnh các giải pháp đề xuất.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.