foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: Diệp Thị Thùy Trân - Khoa Kinh tế, Luật & Ngoại ngữ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 49Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 331.12 Tr121. Vị trí: Kho sách 2

Register to read more ...

Tác giả: Ths. Cao Thị Hồng Cẩm (Chủ nhiệm đề tài) .

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 378.007 C120. Vị trí: phòng đọc.

Tóm tắt:

Đề tài này được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu sự ảnh hưởng của hình thức đánh giá bằng hồ sơ học tập đến khả năng viết luận của sinh viên ngành tiếng Anh cũng như những ý kiến của các sinh viên về hình thức đánh giá này. Có 57 sinh viên đại học tiếng Anh năm thứ ba, khóa 2008 tại Trường Đại học Trà Vinh tham gia vào nghiên cứu, được phân thành hai nhóm: thực nghiệm (30 sinh viên) và nhóm đối chứng (27 sinh viên). Quá trình thực nghiệm được tiến hành trong quá trình học môn Viết 4 vào học kỳ II năm học 2009 – 2010. Các bài kiểm tra trình độ đầu vào và đầu ra cùng với các cuộc phỏng vấn cung cấp nguồn dữ liệu định lượng và định tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hình thức đánh giá bằng hồ sơ học tập có sự tác động tích cực đến khả năng viết luận sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. Đồng thời, sinh viên có thái độ tích cực đối với hình thức đánh giá hồ sơ học tập. Qua quá trình thực nghiệm kết hợp với cơ sở lý luận trước đó, tác giả đã đề xuât mô hình đánh giá cho lớp học tại Trường Đại học Trà Vinh trong thời gian tới. Nghiên cứu này cũng đã định hướng các nghiên cứu tiếp theo và nêu ra một số đề nghị đối với cấp quản lý trong triển khai hình thức đánh giá này.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.