foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Diểm My, Nguyễn Thị Mỹ Trinh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 42Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 664.0028 M600. Vị trí: phòng đọc.

Tóm tắt

Với mục tiêu "Xây dựng quy trình sản xuất nước quách đóng chai" nhằm tạo ra sản phẩm nước quách thơm ngon, bổ dưỡng. Nội dung nghiên cứu được thực hiện với các khảo sát sau:

- Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ cái/nước đến giá trị cảm quan sản phẩm.

- Khảo sát ảnh hưởng nồng độ đường đến giá trị cảm quan của sản phẩm.

- Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ và thời gian thanh trùng đến giá trị cảm quan của sản phẩm. Sản phẩm nước quách sau quá trình thí nghiệm được phân tích thành phần hóa học, chỉ tiêu hóa lý và vi sinh nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao về mặt cảm quan và cả về mặt vi sinh.

Qua kết quả nghiên cứu ta chọn được nước quách có chất lượng tốt thì phải đạt các yêu cầu sau: Tỉ lệ pha loãng cái/nước là 1/8, nồng độ đường là 17%, nhiệt độ và thời gian thanh trùng là 70 o C trong 10 phút.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Phước Hiếu, Trương Thị Huyền Trang.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 64Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 664 H309. Vị trí: phòng đọc.

Tóm tắt

Nghiên cứu sản xuất thịt cá basa dồn củ sen đông lạnh được chế biến nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng cao và phong phú của người Viêt Nam. 

Đề tài được thực hiện trên cơ sở khảo sát các hàm lượng phụ gia bổ sung và xác định các chế độ xử lý nhiệt cho phù hợp để tạo sản phẩm có cấu trúc tối ưu và giá trị cảm quan cao. 

 Xây dựng một quy trình nghiên cứu sản xuất thịt cá basa dồn củ sen đông lạnh và 3 thí nghiệm được tiến hành khảo sát nhằm tìm ra được hàm lượng chất phụ gia thích hợp để cải thiện cấu trúc sản phẩm:

- Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ acid citric và thời gian luộc củ sen ảnh hưởng đến sự biến màu và vị của củ sen.

- Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ phối chế đường, muối ảnh hưởng đến vị của sản phẩm.

- Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng sodium tripoly phosphate và gluten đến cấu trúc của sản phẩm.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Đồng Trúc Phương, Nguyễn Thành Trung.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 32Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 641.8 Ph561. Vị trí: phòng đọc.

Tóm tắt

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm nghiên cứu quy trình sản xuất mứt đông gấc. Bài nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm. Ở thí nghiệm 1, màng gấc được tác ra khỏi hạt sau đó được xay nhuyễn và phối trộn với 60%,70%, 80%, 90% đường và 0.8%, 1%, 1.2%, 1.4% acid citric (so với khối lượng gấc) rồi cô đặc đến 550 Bx. Sau đó sản phẩm được cho đánh giá cảm quan để ghi nhận sự yêu thích đối với các mẫu. Qua việc xử lý số liệu từ điểm đánh giá cảm quan cho thấy mẫu có nồng độ đường 80% và acid citric 1% là mẫu được yêu thích nhất nên được chọn để làm thí nghiệm tiếp theo. Ở thí nghiệm 2, lấy mẫu được yêu thích nhất ở thí nghiệm 1 rồi bố trí ở 0.5%, 1%, 1.5%, 2% pectin rồi cô đặc đến 550 Bx. Các mẫu được cho đánh giá cảm quan để chọn ra mẫu cuối cùng; chỉ tiêu quan trọng nhất cho thí nghiệm này là cấu trúc. Qua việc xử lý số liệu từ điểm đánh giá cảm quan cho thấy mẫu có nồng độ pectin là 1% là mẫu được chọn vì cho kết quả cấu trúc tốt nhất. Cuối cùng chọn ra tỉ lệ phối chế thích hợp là 80% đường + 1% acid citric + 1% pectin.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Danh Hiển.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 77Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 726.143 H305. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng bộ tài liệu mô tả kiến trúc chánh điện của chùa Khmer xưa và nay ở thành phố Trà Vinh.

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn kiến trúc chánh điện chùa Khmer ở thành phố Trà Vinh.

Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu phác thảo kiến trúc chùa Khmer ở thành phố Trà Vinh xưa và nay.

- Đánh giá sự biến đổi kiến trúc chánh điện chùa Khmer giữa xưa và nay.

- Phân tích các yếu tố tác động đến sự thay đổi và sự thích nghi của từng lối kiến trúc qua từng giai đoạn.

- Xây dựng giải pháp cải thiện thực trạng biến đổi, và bảo tồn kiến trúc truyền thống

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Hoàng Nam, Lê Quang Trung.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 75Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 378 N104. Vị trí: phòng đọc.

Tóm tắt

Chương 1 của đề tài tập trung làm rõ một số khái niệm về Dịch vụ, Sự hài lòng, Chất Lượng dịch vụ và sâu hơn là chất lượng của giáo dục Đại học. Qua đó xây dựng nên các mô hình về đo lường chất lượng của dịch vụ giáo dục tại Khoa Kinh tế, Luật & ngoại ngữ, Trường Đại học Trà Vinh.

Chương 2 của đề tài nghiên cứu tiến hành đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên Khoa Khoa Kinh tế, Luật & Ngoại ngữ thông qua các nhóm nhân tố như Chương trình đào tạo, Tổ chức quản lý đào tạo, Trình độ chuyên môn của giảng viên, Sự nhiệt tâm của giảng viên, Nhân viên văn phòng, cơ sở vật chất và các hoạt động phong trào, qua đó cũng nói lên mối quan hệ giữa sự hài lòng của sinh viên đối với sĩ số lớp, với bậc học, so sánh sự hài lòng của sinh viên đối với từng bộ môn khác nhau.

Chương 3 của đề tài là các giải pháp tổng hợp từ đội ngũ các chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục của Khoa Kinh tế, Luật & Ngoại ngữ nhằm nâng cao mức độ hài lòng của sinh viên đối với công tác đào tạo tại Khoa thông qua các nhân tố ảnh hưởng.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.