foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(074)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Đông.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2011

Mô tả: 74Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 636 Đ455. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Nghị Vĩnh Khanh.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2008

Mô tả: 75Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 658.3 Kh107. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hoàng Anh.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2010

Mô tả: 90Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 641.2 A107. Vị trí: Phòng đọc.

 

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hoàng Xuân Thảo.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2011

Mô tả: 36Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 363.7 Th108. Vị trí: Phòng đọc.

 

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.