foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Đông.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 74Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 636 Đ455. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Nghị Vĩnh Khanh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2008

Mô tả: 75Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 658.3 Kh107. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hoàng Anh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2010

Mô tả: 90Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 641.2 A107. Vị trí: Phòng đọc.

 

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hoàng Xuân Thảo.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 36Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 363.7 Th108. Vị trí: Phòng đọc.

 

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Lâm Thái Xuyên.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2009

Mô tả: 31Tr, kích thước: 21x29 cm.  Tài liệu: kỹ thuật nuôi cua biển trong hộp

Số định danh: 639.6 X527. Vị trí: Kho sách 2

 

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.