foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(074)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thùy Linh.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2010

Mô tả: 68Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 636 L312. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Vũ Lực.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2010

Mô tả: 38Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 621.82 L552. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Chí Tùng.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2011

Mô tả: 46Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 634 T513. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Dương Hoàng Oanh.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2008

Mô tả: 84Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 639.3 O408. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Huỳnh Kim Hường.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2010

Mô tả: 76Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 639.6 H561. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.