foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(074)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Hồng Thắm.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2011

Mô tả: 22Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 641.2 Th114. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Kim Quyên.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2011

Mô tả: 25Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 636.3 Qu527. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Minh Trang.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2011

Mô tả: 39Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 636.4 Tr106. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Trúc Linh.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2011

Mô tả: 73Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 639.3 L312. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Yến Linh.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2011

Mô tả: 30Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 639.8 L312. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.