foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hồng Ửng.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2010

Mô tả: 43Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 632 Ư556. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hồng Ửng.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2011

Mô tả: 34Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 633.15 Ư556. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Cẩm Loan.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2012

Mô tả: 226Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 337.1 L406. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Đấu.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2011

Mô tả: 66Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 636.089 Đ125. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Hồng Thắm.

Nhà XB: Trường ĐH Trà Vinh. Năm XB: 2011

Mô tả: 40Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 639.3 Th114. Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.