foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đăng nhập

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Thị Mỹ Chi.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014

Mô tả: 131Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 371.14 Ch300. Vị trí: phòng đọc

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất của giảng viên dạy tiếng Anh giỏi ở bậc Cao đẳng và Đại học. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ hơn 600 sinh viên các khóa 2010, 2011, 2012, và 2013 cùng với khoảng 30 giảng viên dạy tiếng Anh ở Trường Đại học trà Vinh qua khảo sát và phỏng vấn. Các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach, kiểm định Mann-Whitney được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu là có được một bộ tiêu chuẩn chuẩn đánh giá phẩm chất của giảng viên dạy tiếng Anh giỏi ở bậc Cao đẳng và Đại học gồm 60 tiêu chuẩn thuộc 4 thành phần: Kiến thức chuyên môn, Kỹ năng nghề nghiệp, Ứng xử trong quan hệ, và phẩm chất cá nhân. Đồng thời rút ra được các phẩm chất mà giảng viên dạy tiếng Anh ở Trường Đại học Trà Vinh cần phát huy hay trau dồi thêm.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Võ Phước Hưng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 45Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 005.8 H556. Vị trí: phòng đọc

Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết toán học về chia sẻ và bảo mật; Nghiên cứu kỹ thuật xử lý ảnh số và và chia sẻ ảnh số không thân thiện với người dùng; Xây dựng giải pháp chia sẻ có bảo mật thông tin ảnh số; Cài đặt thử nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm; Tổ chức hội thảo giải pháp về bảo mật, an toàn thông tin trong Trường Đại học Trà Vinh; Hoàn chỉnh các giải pháp đề xuất.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phan Tấn Tài.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 87Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 621.8 T103. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Chế tạo hệ thống phun nhiên liệu LPG trên xe gắn máy; Viết tập bài giảng về hệ thống phun LPG trên xe gắn máy; Làm cơ sở nghiên cứu trong việc giảng dạy và ứng dụng vào sản xuất; Góp phần đa dạng hóa nguồn năng lượng thay thế cho động cơ và cải thiện môi trường.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Trần Linh Phong.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 36Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 371.3028 Ph431. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Nghiên cứu lý luận và thực trạng phương pháp học ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, đề xuất các biện pháp học tập hiệu quả nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

Register to read more ...

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Lợi.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 41Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 633.6 L462. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hiệu quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu tỉnh Trà Vinh và đề xuất giải pháp mang tính khoa học và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu ở tỉnh Trà Vinh.

- Mục tiêu 1: Xác định được hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu tỉnh Trà Vinh.

- Mục tiêu 2: Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của sản xuất mía nguyên liệu tỉnh Trà Vinh.

- Mục tiêu 3: Đề ra được các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.