foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Loan; PGS. TS. Nguyễn Quang Vinh (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM. Năm XB: 2015.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm xây dựng được chương trình giảng dạy môn học Taekwondo vào học phần tự chọn cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, góp phần chuẩn hóa nội dung giảng dạy, nâng cao thể lực cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Loan; PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Thể dục Thể Thao TP. HCM. Năm XB: 2015.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 796.44071 L406. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác giảng dạy giáo dục thể chất tại trường Trường Đại học Trà Vinh.

Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy môn Taekwondo vào học phần tự chọn cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng chương trình giảng dạy môn Taekwondo vào học phần tự chọn cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Điệp Như; TS. Nguyễn Thị Thủy (người hướng dẫn).

Nhà XB: Học viện Hành chính. Năm XB: 2013.

Mô tả: 151Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 305.23 Nh550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về văn hóa công sở; cơ sở pháp lý về việc thực hiện văn hóa công sở trong CQHCNN;

- Khảo sát tình hình thực hiện văn hóa công sở trong các CQHCNN tại thành phố Trà Vinh;

- Nhận xét những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để đề ra phương hướng, giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện văn hóa công sở trong các CQHCNN tại thành phố Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Tài Lê Khanh. TS. Nguyễn Văn Hậu (người hướng dẫn).

Nhà xuất bản: Học viện Hành chính Quốc gia. Năm XB: 2015.

Mô tả: 84Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 651.5 V500

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

- Nghiên cứu thực trạng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp xã của tỉnh Trà Vinh; từ đó đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn cơ chế một cửa trong giai đoạn tiếp theo.

Register to read more ...

Tác giả: Lý Thị Bé Luyễn. GS. TS. Lê Sỹ Thiệp (người hướng dẫn).

Nhà xuất bản: Học viện Hành chính Quốc gia. Năm XB: 2015.

Mô tả: 83Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 352.17 L527

Mục tiêu nghiên cứu:

Thứ nhất, hệ thống hoá các lý thuyết của quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, mô tả, phân tích thực trạng QLNN về XDNTM trên địa bàn huyện Càng Long. Đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế của QLNN về XDNTM trên địa bàn huyện Càng Long.

Thứ ba, trên cơ sở định hướng chung của Đảng và Nhà nước về XDNTM đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN về XDNTM trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.