foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Huệ; GS. TS. Nguyễn Văn Lợi (người hướng dẫn khoa học).

Nhà XB: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm XB: 2010.

Mô tả: 113Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.932 H507. Vị trí: phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của luận án:

 - Tìm hiểu quá trình tiếp xúc ngôn ngữ giữa Khmer và Việt ở ĐBSCL nói chung và Trà Vinh nói riêng (lịch sử cộng cư, tiếp xúc, những kết quả do tiếp xúc ngôn ngữ).

- Miêu tả trạng thái hiện nay của sự tiếp xúc ngôn ngữ giữa Khmer và Việt (cảnh huống ngôn ngữ, song ngữ, chức năng xã hội, thái độ ngôn ngữ, các hiện tượng giao thoa, chuyển mã ở cá thể song ngữ trong tiếp xúc ngôn ngữ Khmer, Việt).

- Nghiên cứu vấn đề giáo dục song ngữ trong cộng đồng Khmer Trà Vinh.


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.