foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phan Ngọc.

Nhà xuất bản: Thanh Niên. Năm xuất bản: 2000.

Mô tả: 514Tr. Khổ: 13 x 19cm.

Nội dung:

Chương 1: Truyền thống văn hóa và cách xây dựng văn hóa dân tộc. Chương 2: Thử xây dựng lại hệ thống huyền thoại Việt Mường. Chương 3: Nhà báo Nguyễn Ái Quốc. Chương 4: Văn hóa gia đình Việt Nam. Chương 5: Cách tiếp cận Nguyễn Trãi trên cơ sở hệ thống ứng xử vật chất của Việt Nam. Chương 6: Nguyễn Tuân, quá trình chuyển biến của một phong cách. Chương 7: Nội dung thơ song thất lục bát. Chương 8: Vài mẹo về tiểu thuyết dài.Chương 9: Quá trình năm mươi năm văn học, những suy nghĩ. Chương 10: Văn nghệ mới, một sự nhận diện. Chương 11: Văn học Việt Nam từ khi đất nước thống nhất. Chương 12: Hoàng Trung Thông, nhà thơ của những con người nhỏ bé. Chương 13: Đi tiếp con đường của Trần Đình Hượu vào văn hóa học. Chương 14: "Lõm", tiểu thuyết của Sơn Tùng. Chương 15: Khi hai nền văn hóa gặp nhau. Chương 16: Văn hóa Hy Lạp.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Đỗ Hữu Châu.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm XB: 2003.

Mô tả: 415Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Những giới hạn của ngôn ngữ học miêu tả nửa đầu thế kỷ XX. Chương 2: Định nghĩa ngữ dụng học. Chương 3: Chiếu vật và chỉ xuất.

Thư mục những tác phẩm được trích dẫn.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. Lê Trí Viễn (chủ biên), GS. Đặng Đức Siêu, Nguyễn Ngọc San, Đặng Chí Huyền.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 1987.

Mô tả: 250Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Phần I:

Chương 1: Văn bia. Chương 2: Thần tích. Chương 3: Sắc. Chương 4: Luật lệ. Chương 4: Bằng. Chương 6: Trát. Chương 7: Bẩm. Chương 8: Biên từ. Chương 9: Đơn. Chương 10: Văn tự. Chương 11: Chúc thư. Chương 12: Văn cúng. Phụ lục 1: Vấn đề chữ thảo. Phụ lục 2: Nguyên tắc viết và đọc chữ húy Việt Nam.

Phần II:

Chương 1: Các mô thức cấu trúc của chữ Nôm. Chương 2: Vấn đề âm trong chữ Nôm.Chương 3: Cách đọc Nôm và các bài tập đọc ứng dụng.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. Lê Trí Viễn (chủ biên), Đặng Đức Siêu, Nguyễn Ngọc San, Đặng Chí Huyền.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 1986.

Mô tả: 250Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Chương 5: Luận. Chương 6: Tự, bạt. Chương 7: Bi, minh. Chương 8: Chiếu, biểu, hịch, cáo. Chương 9: Phú, văn tế. Chương 10: Thi ca.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. Lê Trí Viễn (chủ biên), Đặng Đức Siêu, Nguyễn Ngọc San, Đặng Chí Huyền.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 1985.

Mô tả: 270Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Chương 1: Lịch sử. Chương 2: Địa lí. Chương 3: Kí, truyền kì, tiểu thuyết.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.