foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Thị Ngọc Diệu; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tuyển chọn, hệ thống các truyện kể về sự tích loài cây gắn với vùng văn hóa Nam Bộ;

Phân tích giá trị nội dung, nghệ thuật, làm rõ chức năng nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ, giải trí của nhóm truyện;

Đặt nhóm truyện trong mối quan hệ với đời sống văn hóa tinh thần của người dân Nam Bộ;

Đưa nhóm truyện vào thực hành giảng dạy cho học sinh trong chương trình ngoại khóa và dạy văn học địa phương, cho học sinh tăng thêm tình yêu với vốn truyện kể của dân tộc, yêu thiên nhiên, đất nước, con người.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Thắm; TS. Dương Thị Hồng Hiếu (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về năng lực sáng tạo, những biểu hiện năng lực sáng tạo của HS, đặc biệt là trong Làm văn;

Khảo sát tình hình rèn luyện năng lực sáng tạo cho HS ở bậc trung học phổ thông, đặc biệt là ở lớp 11 hiện nay;

Đề xuất các biện pháp phát huy năng lực sáng tạo cho HS trong dạy học Làm văn ở lớp 11;

Tổ chức dạy thực nghiệm (TN) để kiểm nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề ra.

Register to read more ...

Tác giả: Phan Thanh Tú; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu sâu hơn về đặc trưng thể loại truyện cổ tích đồng thời vận dụng phương pháp so sánh loại hình, tìm hiểu những tương đồng và khác biệt trong các dị bản truyện kể các dân tộc vào giảng dạy thể loại truyện cổ tích ở chương trình THCS và THPT để tăng hứng thú, phát huy tính tích cực, khai thác năng lực đọc, hiểu của học sinh, thực sự đưa học sinh trở thành chủ thể trung tâm trong quá trình dạy và học.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Minh Xuân; GS. TS. Huỳnh Như Phương (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khái quát đặc điểm thơ Hàn Mặc Tử góp phần giúp HS khám phá thơ Hàn Mặc Tử cũng như với bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử;

Đánh giá hiệu quả trong việc giảng dạy thơ Hàn Mặc Tử mà cụ thể là bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử đối với học sinh phổ thông ở một số trường phổ thông trong huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh;

Xác định những biện pháp giúp HS phát triển năng lực cảm thụ bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử.

Register to read more ...

Tác giả: Chung Minh Hùng; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khẳng định vấn đề hoạt động ngoại khóa văn học dân gian hiện nay là một trong những vấn đề cần thiết trong việc đổi mới dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh;

Nghiên cứu đề tài này góp phần làm cho HĐNK vào việc dạy học môn Ngữ văn mà đặc biệt là bộ phận VHDG được triển khai tốt hơn;

Vận dụng những thành công của các HĐNK VHDG vào chính khóa để nâng cao hứng thú học văn của HS phổ thông hiện nay…

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.