foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đoàn Thị Minh Kha; PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động bảo lãnh ngân hàng; nghiên cứu và đánh giá về thực trạng hệ thống pháp lý về hoạt động BLNH; đồng thời nghiên cứu, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện hoạt động BLNH, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hệ thống pháp luật về BLNH tại Việt Nam phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi thực tiễn hiện nay.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Văn Thông; TS. Bành Quốc Tuấn (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở hệ thống hóa lí luận và nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về cải cách tư pháp; các quan điểm nghiên cứu luật học, các quy định của pháp luật về quyền yêu cầu áp dụng và quá trình thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại để làm sáng tỏ một số vấn đề sau:

- Khái niệm, đặc điểm, phân loại BPKCTT;

- Khái niệm chung về BPKCTT trong giải quyết TCKDTM;

- Đặc điểm, mục đích, ý nghĩa của BPKCTT trong giải quyết TCKDTM;

- Đánh giá tổng quát lịch sử hình thành và phát triển các BPKCTT; phân tích các quy định về việc áp dụng BPKCTT, những bất cập, hạn chế và đề ra các giải pháp, phương hướng hoàn thiện việc áp dụng các BPKCTT trong giải quyết TCKDTM trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Quốc Khánh; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài " Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau" có mục đích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hoạt động xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau. Từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiên pháp luật và tổ chức thực hiên pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Viêt Nam.

Register to read more ...

Tác giả: Đỗ Thị Hồng Nhi; PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua đề tài, tác giả mong muốn làm sáng tỏ hệ thống các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là quyền sử dụng đất tại các ngân hàng thương mại. Tiến hành khảo sát thực tiễn áp dụng các quy định này, để có những kết luận về tính hiệu quả của nó, thông qua đó nhận diện được những điểm còn hạn chế của pháp luật, tìm ra những nguyên nhân làm cản trở việc thực thi pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, tác giả có những kiến nghị góp phần hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh hoạt động xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là quyền sử dụng đất cả về thủ tục tự xử lý của các ngân hàng thương mại và thủ tục xử lý thông qua các cơ quan tố tụng dân sự.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Quang Huy; TS. Bành Quốc Tuấn (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Giải quyết các vấn đề lý luận chung về quyền của cổ đông thiểu số theo quy định của pháp luật Việt Nam trong mối liên hệ với tình hình thực tiễn, để qua đó đưa ra khái niệm về cổ đông thiểu số, quyền mà pháp luật dành cho cổ đông thiểu số. Đồng thời, tác giả đi vào phân tích một số bất cập trong việc thực thi quyền của cổ đông thiểu số hiện nay. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng nhiều quan điểm của các chuyên gia, cũng như có sự so sánh, đối chiếu với thực tế và quy định pháp luật của một số nước trên thế giới, để từ đó có cái nhìn tổng quan và đưa ra một số giải pháp mang tính pháp lý định hướng cho công tác lập pháp.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.