foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Ngọc Hiếu. PGS. TS. Trần Văn Độ (người hướng dẫn khoa học)

Nhà xuất bản: Học viện Khoa học Xã hội. Năm XB: 2014.

Mô tả: 78Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

- Mô tả, phân tích tình hình tội phạm người chưa thành niên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích những nguyên nhân chủ yếu, những yếu tố chính tác động đến tội phạm ở độ tuổi chưa thành niên ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ nhiều góc độ (cá nhân, gia đình, nhà trường, xã hội …);

- Đề xuất một số giải pháp và đề xuất một số khuyến nghị giúp cơ quan chức năng hạn chế loại tội phạm này;

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Chí Dũng. TS. Phạm Thị Kim Anh (người hướng dẫn khoa học)

Nhà xuất bản: Trường Đại học Luật TP. HCM. Năm XB: 2014.

Mô tả: 82Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Thứ nhất, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ, như khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, khái niệm tai nạn giao thông đường bộ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ, các nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ, lịch sử hình thành và phát triển các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Thứ hai, nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ và thực trạng áp dụng các quy định này, để từ đó phát hiện ra những điểm còn bất cập, hạn chế cần được sửa đổi, bổ sung trong các quy định có liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Thứ ba, trên cơ sở những điểm bất cập, hạn chế được phát hiện, tác giả sẽ đề xuất những kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 có liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Register to read more ...

Tác giả: Diệp Huyền Thảo; PGS. TS. Trần Văn Độ(người hướng dẫn khoa học).

Nhà XB: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Năm XB: 2011.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 364.150959786 Th108. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

- Luận văn tập trung làm sáng tỏ, đánh giá tình hình các tội xâm phạm tình dục trẻ em, hoạt động đấu tranh và phòng ngừa nhóm tội phạm này trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm 2004 – tháng 6 năm 2014, từ đó đề ra các giải pháp hữu hiệu cho cuộc đấu tranh nhằm hạn chế và từng bước đẩy lùi nạn xâm phạm tình dục trẻ em ở tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.