foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Nhật Thành; TS. Đặng Anh Quân (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích, nghiêm cứu, đánh giá các quy định của pháp luật về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và quy định cụ thể tại một số tỉnh, thành Tây Nam Bộ. Từ đó thấy được những hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng nhằm tìm ra các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật trong công tác hỗ trợ đối với người bị thu hồi đất hiện nay.

Register to read more ...

Tác giả: Đinh Quốc Anh; TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thi hành án dân sự và thực trạng pháp luật THADS, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật THADS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trên cơ sở đó, Luận văn chỉ ra một số vướng mắc, bất cập của pháp luật THADS và nguyên nhân của những vướng mắc, bất cập nêu trên. Từ đó, Tác giả sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện áp dụng pháp luật THADS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.

Register to read more ...

Tác giả: Phạm Chí Công; TS. Lưu Quốc Thái (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, phân tích thực trạng thực hiện các quy định này tại các KCN, qua đó phát hiện các hạn chế, bất cập hiện nay trong quy định của pháp luật về BVMT tại các KCN để có thể đề xuất một số giải pháp khắc phục các hạn chế, bất cập này.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Thị Ngọc Dung; TS. Nguyễn Văn Tiến (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Công trình, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về hòa giải trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án, từ đó làm rõ bản chất và thủ tục hòa giải, chỉ ra những hạn chế và trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về hòa giải trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án, bảo đảm việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại được kịp thời, đúng pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế hiện nay.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Liên; TS. Lưu Quốc Thái (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận và nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về đổi mới chính sách, pháp luật đất đai; các quan điểm nghiên cứu luật học, các quy định của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan để phân tích, đánh giá những quy định pháp lý của việc nhà nước bồi thường về đất khi thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm đáp ứng có hiệu quả các yêu cầu do thực tiễn đặt ra và giải quyết tốt hơn nữa mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, lợi ích người bị thu hồi đất và lợi ích của nhà đầu tư.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.