foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Hoàng Minh Khôi.

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 207Tr.

Nội dung:

Chương 1: Cơ sở lý luận của biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Chương 2: Cơ sở pháp lý và thực trạng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Chương 3: Vấn đề hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Nguyễn Thế Phán (chủ biên).

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 326Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề chung về văn bản. Chương 2: Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản. Chương 3: Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Chương 4: Soạn thảo văn bản tác nghiệp hành chính. Chương 5: Soạn thảo văn bản quản trị doanh nghiệp. Chương 6: Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp. Chương 7: Soạn thảo văn bản hợp đồng.

Phụ lục.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Lý Văn Quyền (chủ biên).

Nhà xuất bản: Công an Nhân dân. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 182Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Khái niệm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tội phạm học. Chương 2: Sự ra đời và phát triển của tội phạm học trong lịch sử. Chương 3: Tình hình tội phạm. Chương 4: Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm. Chương 5: Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể. Chương 6: Nhân thân người phạm tội. Chương 7: Phòng ngừa tình hình tội phạm. Chương 8: Dự báo tình hình tội phạm và kế hoạch hóa hoạt động phòng chống tình hình tội phạm. Chương 9: Phòng ngừa tình hình tội phạm do người chưa thành niên thực hiện. Chương 10: Phòng ngừa tình hình tội phạm về tham nhũng. Chương 11: Phòng ngừa tình hình tội phạm về ma túy.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Thảo (chủ biên).

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội. Năm xuất bản: 2009.

Mô tả: 279Tr. Khổ: 17 x 24cm.

Nội dung:

Chương 1: Học thuyết Mác - Lênin về nhà nước và pháp luật. Chương 2: Học thuyết về nhà nước của một số học giả phương Tây. Chương 3: Tư tưởng phương Đông (cổ trung đại) về nhà nước và pháp luật. Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật. Chương 5: Chế độ bầu cử, ứng cử Quốc hội - Cơ quan cao nhất của nhà nước CHXHCN Việt Nam. Chương 6: Quốc hội và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương: 7: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Chương 8: Tòa án, Viện Kiểm soát nước CHXHCN Việt Nam. Chương 9: Chính quyền địa phương các cấp. Chương 10: Pháp luật. Chương 11: Hình thức pháp luật. Chương 12: Hệ thống pháp luật Việt Nam. Chương 13: Quy phạm pháp luật. Chương 14: Quan hệ pháp luật. Chương 15: Ý thức pháp luật và giáo dục pháp luật.

Đáp án câu hỏi.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Vũ Thế Hoài, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương.

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp TP. HCM. Năm xuất bản: 2011.

Mô tả: 253Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước. Chương 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật. Chương 3: Văn bản quy phạm pháp luật. Chương 4: Quan hệ pháp luật. Chương 5: Thực hiện pháp luật - Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Chương 6: Pháp chế xã hội chủ nghĩa. Chương 7: Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.