foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: ThS. Trần Thị Thu Hương, ThS. Phạm Thanh Dũng, CN. Mang Văn Thới.

Nhà xuất bản: Phương Đông. Năm XB: 2011.

Mô tả: 210Tr. Kích thước: 16x24cm. Số định danh: 351 H561.

Nội dung:

Phần 1: Tổng quan về văn bản quản lý nhà nước. Phần 2: Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính. Phần 3: Soạn thảo thư từ giao dịch. Phần 3: Soạn thảo thư từ giao dịch.

Register to read more ...

Tác giả: TS. Lê Thị Hiền, PGS. TS. Lương Hồng Quang, ThS. Phạm Bích Huyền, ThS. Nguyễn Lâm Tuấn Anh.

Nhà xuất bản: Lao Động. Năm XB: 2012.

Mô tả: 177Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về chính sách văn hóa.

Chương 2: Mô hình chính sách văn hóa của một số nước trên thế giới.

Chương 3: Chính sách văn hóa Việt Nam.

Register to read more ...

Nhà xuất bản: Hồng Đức. Năm XB: 2008

.Mô tả: 40Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

Chương 1: Những quy định chung. Chương 2: Hành nghề y, dược tư nhân. Chương 3: Thủ tục và thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân. Chương 4: Quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân. Chương 5: Khen thưởng và xử lý vi phạm. Chương 6: Điều khoản thi hành.

 

Register to read more ...

 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2014.

Mô tả: 58Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

- Lệnh số 20/2008/L-CTN ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về công bố Luật cán bộ, công chức.

- Luật cán bộ, công chức.

Chương 1: Những quy định chung. Chương 2: Nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức. Chương 3: Cán bộ ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Chương 4: Công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Chương 5: Cán bộ, công chức cấp xã. Chương 6: Quản lý cán bộ, công chức. Chương 7: Các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ. Chương 8: Thanh tra công vụ. Chương 9: Khen thưởng và xử lý vi phạm. Chương 10: Điều khoản thi hành.

 

Register to read more ...

Tác giả: TS. Phùng Trung Tập.

Nhà xuất bản: Công an Nhân dân. Năm XB: 2008.

Mô tả: 249Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Khái niệm luật sở hữu trí tuệ. Chương 2: Quyền tác giả và quyền liên quan. Chương 3: Quyền sở hữu công nghiệp. Chương 4: Quyền đối với giống cây trồng. Chương 5: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.