Một số giải pháp đổi mới quản lý hoạt động dạy học ở trường Cao đẳng Sư phạm Trà Vinh

Tác giả: Tô Hoàng Tuấn; PGS. TS Nguyễn Ngọc Hợi (Người hướng dẫn Khoa học).

Nhà XB: Trường Đại học Vinh. Năm XB: 2011

Mô tả: 113Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.