foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Thị Hồng Tám; TS. Phạm Văn Võ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận, thực trạng các quy định pháp luật cũng như việc áp dụng pháp luật về nghĩa vụ của CSSXKD trong hoạt động quản lý chất thải, chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế, bất cập của chúng, trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ của CSSXKD trong quản lý chất thải.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Công Đỉnh; TS. Đinh Xuân Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến pháp luật về kinh doanh rượu, nhằm hệ thống quá phân tích đánh giá những bất cập của pháp luật, làm rõ những bất cập, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế đó. Từ đó đề xuất những phương hướng và giải pháp, kiến nghị khắc phục những hạn chế nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc mà thực tiễn đặt ra, đảm bảo thực hiện có hiệu quả pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh rượu trong thời gian tới.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Tiên; PGS. TS. Phan Trung Hiền (người hướng dẫn).

Đại học Cần Thơ. Năm: 2017.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Phân tích những quan điểm khoa học pháp lý về quyền sử dụng đất và dưới cái nhìn khoa học, chứng minh thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đồng thời cũng là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng đất. Qua đó, bổ sung cơ sở lý luận về các vấn đề liên quan đến hợp đồng tín dụng, hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng để thấy được điểm khác biệt cơ bản giữa cho vay với tư cách là một hoạt động ngân hàng với giao dịch vay tài sản trong đời sống dân sự;

- Đánh giá tình hình thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng, tình hình cho vay dưới hình thức nhận thế chấp quyền sử dụng đất của tổ chức tín dụng và thực tiễn áp dụng pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất. Qua đó làm rõ nhu cầu cũng như những mong muốn của người sử dụng đất, tổ chức tín dụng đối với hình thức này, đồng thời nêu lên những thuận lợi, khó khăn khi áp dụng pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất vào trong thực tiễn. Để từ đó tìm ra những nguyên nhân gây cản trở cho hoạt động thế chấp quyền sử dụng đất ở nước ta;

- Từ những đánh giá trên đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất, góp phần nâng cao khả năng áp dụng pháp luật vào trong cuộc sống, đáp ứng được tâm tư và nguyện vọng của người sử dụng đất cũng như những chủ thể nhận thế chấp quyền sử dụng đất, hạn chế được phần nào tình trạng tranh chấp liên quan đến vấn đề này phát sinh. Qua đó giúp cho hoạt động thế chấp quyền sử dụng đất ở nước ta diễn ra trong khuôn khổ của pháp luật, đóng góp một cách thiết thực vào quá trình phát triển nền kinh tế của nước nhà.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Thanh Trang; TS. Nguyễn Nam Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về bán đấu giá tài sản; tổng kết, phân tích, đánh giá thực trạng việc áp dụng pháp luật về bán đấu giá tài sản tại thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động bán đấu giá tài sản trong thời gian tới.

Register to read more ...

Tác giả: Võ Thị Yến Nhi; TS. Nguyễn Anh Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu, làm sáng tỏ về những vấn đề lý luận về Bán hàng đa cấp bất chính;

- Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về Bán hàng đa cấp bất chính của Việt Nam;

- Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về về Bán hàng đa cấp bất chính của Việt Nam;

- Đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về Bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.