foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đồng Thị Hồng Vân.

Nhà xuất bản: Lao động. Năm XB: 2009.

Mô tả: 888Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Một số vấn đề chung về thống kê học. Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê. Chương 3: Phân tổ thống kê. Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội. Chương 5: Sự biến động của hiện tượng kinh tế xã hội.

Register to read more ...

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 656Tr. Kích thước: 16x24cm.

Giới thiệu:

Phần 1: Văn hóa dân gian Việt Nam. Phần 2: Văn hóa gia đình Việt Nam. Phần 3: Văn hóa làng Việt Nam. Phần kết: Văn hóa cổ truyền Việt Nam nhìn từ hiện đại.

Register to read more ...

Tác giả: Ngô Nguyên Phi.

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin. Năm XB: 2002.

Mô tả: 874Tr. Kích thước: 14.5x20.5cm.

Nội dung:

Tập 1: Phong thủy tinh túy

Phần I: Dẫn nhập

Chương 1: Khái niệm về dịch lý. Chương 2: Thiên văn và lịch pháp. Chương 3: Độn giáp.

Phần II: Phong thủy

Chương 1: Khái quát về khoa phong thủy. Chương 2: La bàn. Chương 3: Ngũ hành. Chương 4: Khí. Chương 5: Hướng huyệt - tọa hướng phân châm. Chương 6: Thời gian.

Tập 2: Phong thủy trên đất nước Việt Nam

Chương 1: Loan đầu phong thủy. Chương 2: Sông núi Việt Nam.

Tập 3: Phong thủy ứng dụng

A: Đại cương về dương trạch.

B. Chọn cuộc đất.

C. Xây dựng.

D. Huyền không học.

Register to read more ...

Tác giả: TS. Lưu Trọng Tuấn.

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Năm XB: 2008.

Mô tả: 342Tr, kích thước: 16 x 24cm.

Nội dung

Chương 1: Chiến lược dịch thuật văn bản khoa học. Chương 2: Phương pháp dịch một số từ chức năng và cấu trúc cú pháp trong văn bản khoa học. Chương 3: Phương pháp dịch thuật ngữ.

Phụ lục A: Điều tra khả năng dịch thuật khoa học.

Phụ lục B: Bảng câu hỏi khảo sát kỹ năng dịch thuật khoa học.

Phụ lục C: Hình thức phong cách chuyên ngành và phổ thông của một số khái niệm y khoa.

Phụ lục D: Tương đương thuật ngữ y khoa Anh - Việt thông qua chuyển ngữ Pháp - Việt.

Phụ lục E: Thuật ngữ y khoa tiếng Việt chuyển ngữ từ tiếng Anh không thông qua chuyển ngữ Pháp - Việt.

Phụ lục F: Văn bản "thực nghiệm có đối chứng".

Phụ lục G: Văn bản "thử nghiệm giả thuyết".

Phụ lục H: Văn bản "mô tả kỹ thuật".

Phụ lục I: Văn bản y học minh họa phân tích cấu trúc vĩ mô trong dịch thuật khoa học

Phụ lục J: Văn bản y học minh họa phân tích từ và cấu trúc cú pháp trong dịch thuật khoa học.

Register to read more ...

Tác giả: TS Phương Kỳ Sơn.

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2001. Số trang: 175Tr. .

Nội dung

Cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu khoa học" do TS Phương Kỳ Sơn biên soạn nhằm cung cấp những vấn đề lý luận chung về khoa học và công nghệ, về phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp lựa chọn và triển khai đề tài khoa học. Ngoài những vấn đề trên, tác giả còn giới thiệu các bước chuẩn bị, quy trình, quy định cũng như những thao tác cụ thể cho một luận văn, luận án khoa học.

 

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.