foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hà Văn Sơn (chủ biên).

Nhà xuất bản: Thống kê. Năm XB: 2004.

Mô tả: 314Tr. Kích thước: 16x24m.

Nội dung:

Chương 1: Giới thiệu môn học. Chương 2: Thu thập dữ liệu thống kê. Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu. Chương 4: Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường. Chương 5: Đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất thông dụng. Chương 6: Ước lượng. Chương 7: Điều tra chọn mẫu. Chương 8: Kiểm định giả thuyết. Chương 9: Phân tích phương sai. Chương 10: Kiểm định phi tham số. Chương 11: Tương quan và hồi quy. Chương 12: Dãy số thời gian. Chương 13: Chỉ số.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trường Cao đẳng Xây dựng.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm XB: 2004.

Mô tả: 92Tr. Kích thước: 19x27m.

Nội dung:

Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học. Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê. Chương 3: Điều tra chọn mẫu. Chương 4: Phân tổ thống kê. Chương 5: Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội. Chương 6: Hồi quy và tương quan. Chương 7: Dãy số biến động theo thời gian. Chương 8: Chỉ số thống kê.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Phạm Văn Lình.

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. HCM. Năm XB: 2013.

Mô tả: 219Tr.

Giới thiệu:

1/ Đại cương về khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học. 2/ Đạo đức trong nghiên cứu y học. 3/ Phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe. 4/ Lập kế hoạch nghiên cứu. 5/ Mục tiêu nghiên cứu. 6/ Biến nghiên cứu. 7/ Kỹ thuật và công cụ thu thập thông tin. 8/ Sai số và yếu tố nhiễu trong nghiên cứu. 9/ Nghiên cứu mô tả. 10/ Nhiên cứu trên mẫu. 11/ Nghiên cứu thuần tập. 12/ Nghiên cứu bệnh chứng. 13/ Nghiên cứu thực nghiệm. 14/ Nghiên cứu định tính. 15/ Xử lý và phân tích số liệu. 16/ Chọn test thống kê trong phân tích số liệu. 17/ Xây dựng đề cương nghiên cứu. 18/ Triển khai đề tài nghiên cứu. 19/ Trình bày kết quả nghiên cứu 20/ Cách viết một báo cáo khoa học.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: GS. TS. Phan Công Nghĩa.

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân Năm XB: 2010.

Mô tả: 649r.

Nội dung:

Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của thống kê đầu tư và xây dựng.Chương 2: Thống kê hoạt động đầu tư. Chương 3: Thống kê kết quả đầu tư. Chương 4: Thống kê hiệu quả của đầu tư.Chương 5: Thống kê thiết kế dự toán trong xây dựng. Chương 6: Thống kê sản xuất xây dựng. Chương 7: Thống kê lao động trong đơn vị xây dựng. Chương 8: Thống kê tư liệu sản xuất và tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng. Chương 9: Thống kê tài chính doanh nghiệp xây lắp

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Prof. Dr. Shozo Hibino, Prof. Dr. Gerald Nadler.

Biên dịch: Vương Long, Phương Trà

Nhà xuất bản: Trẻ. Năm xuất bản: 2009.

Mô tả: 415Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Phần 1: Bạn - con người truyền thống.

Chương 1: Tùy thuộc ở bạn. Chương 2: Vấn đề kéo theo vấn đề. Chương 3: Tiến đến sự đột phá.

Phần 2: Tăng cường hiệu năng hoạt động cá nhân.

Chương 4: Nguyên tắc về sự khác nhau độc đáo. Chương 5: Nguyên tắc triển khai mục đích. Chương 6: Nguyên tắc giải pháp tiếp theo. Chương 7: Nguyên tắc thiết lập hệ thống. Chương 8: Nguyên tắc thu thập thông tin có giới hạn. Chương 9: Nguyên tắc lôi kéo người khác tham gia. Chương 10: Nguyên tắc cải tiến liên tục.

Phần 3: Bạn - con người hiệu quả

Chương 11: Sức mạnh của sự kết hợp 7 nguyên tắc tư duy đột phá. Chương 12: Chúc mừng bạn đến với tương lai!

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.