foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: GS. TS. Nguyễn Đức Dân.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 1996.

Mô tả: 412Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Phần I: Đại cương về logic

Chương 1: Về ngôn ngữ và logic. Chương 2: Khái niệm. Chương 3: Phán đoán. Chương 4: Logic mệnh đề. Chương 5: Logic vị từ. Chương 6: Logic tình thái. Chương 7: Logic đa trị và logic mờ. Chương 8: Logic thời gian. Chương 9: Những nguyên lý cơ bản của tư duy. Chương 10: Suy luận logic.

Phần II: Tiếng Việt

Chương 11: Suy luận ngôn ngữ. Chương 12: Logic và sắc thái ngôn ngữ. Chương 13: Logic các từ hư. Chương 14: Logic và sự nhận thức không gian. Chương 15: Những hiện tượng "phi logic" trong tiếng Việt. Chương 16: Phủ định và bác bỏ.

Register to read more ...

Tác giả: Đồng Thị Hồng Vân.

Nhà xuất bản: Lao động. Năm XB: 2009.

Mô tả: 888Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Một số vấn đề chung về thống kê học. Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê. Chương 3: Phân tổ thống kê. Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội. Chương 5: Sự biến động của hiện tượng kinh tế xã hội.

Register to read more ...

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 656Tr. Kích thước: 16x24cm.

Giới thiệu:

Phần 1: Văn hóa dân gian Việt Nam. Phần 2: Văn hóa gia đình Việt Nam. Phần 3: Văn hóa làng Việt Nam. Phần kết: Văn hóa cổ truyền Việt Nam nhìn từ hiện đại.

Register to read more ...

Tác giả: Ngô Nguyên Phi.

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin. Năm XB: 2002.

Mô tả: 874Tr. Kích thước: 14.5x20.5cm.

Nội dung:

Tập 1: Phong thủy tinh túy

Phần I: Dẫn nhập

Chương 1: Khái niệm về dịch lý. Chương 2: Thiên văn và lịch pháp. Chương 3: Độn giáp.

Phần II: Phong thủy

Chương 1: Khái quát về khoa phong thủy. Chương 2: La bàn. Chương 3: Ngũ hành. Chương 4: Khí. Chương 5: Hướng huyệt - tọa hướng phân châm. Chương 6: Thời gian.

Tập 2: Phong thủy trên đất nước Việt Nam

Chương 1: Loan đầu phong thủy. Chương 2: Sông núi Việt Nam.

Tập 3: Phong thủy ứng dụng

A: Đại cương về dương trạch.

B. Chọn cuộc đất.

C. Xây dựng.

D. Huyền không học.

Register to read more ...

Tác giả: TS. Lưu Trọng Tuấn.

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Năm XB: 2008.

Mô tả: 342Tr, kích thước: 16 x 24cm.

Nội dung

Chương 1: Chiến lược dịch thuật văn bản khoa học. Chương 2: Phương pháp dịch một số từ chức năng và cấu trúc cú pháp trong văn bản khoa học. Chương 3: Phương pháp dịch thuật ngữ.

Phụ lục A: Điều tra khả năng dịch thuật khoa học.

Phụ lục B: Bảng câu hỏi khảo sát kỹ năng dịch thuật khoa học.

Phụ lục C: Hình thức phong cách chuyên ngành và phổ thông của một số khái niệm y khoa.

Phụ lục D: Tương đương thuật ngữ y khoa Anh - Việt thông qua chuyển ngữ Pháp - Việt.

Phụ lục E: Thuật ngữ y khoa tiếng Việt chuyển ngữ từ tiếng Anh không thông qua chuyển ngữ Pháp - Việt.

Phụ lục F: Văn bản "thực nghiệm có đối chứng".

Phụ lục G: Văn bản "thử nghiệm giả thuyết".

Phụ lục H: Văn bản "mô tả kỹ thuật".

Phụ lục I: Văn bản y học minh họa phân tích cấu trúc vĩ mô trong dịch thuật khoa học

Phụ lục J: Văn bản y học minh họa phân tích từ và cấu trúc cú pháp trong dịch thuật khoa học.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.