foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Hằng; PGS. TS. Võ Thành Danh (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank CN tỉnh Hậu Giang. Đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm góp phần gia tăng ngồn vốn, nâng cao tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh cho đơn vị.

-Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank CN tỉnh Hậu Giang;

- Đo lường mức độ ảnh hưởng hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang;

- Dựa trên kết quả phân tích, đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm góp phần tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Register to read more ...

Tác giả: Lưu Bảo Anh; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó đối với công việc của nhân viên Sacombank Trà Vinh. Từ đó, tác giả đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó và đưa ra các hàm ý quản trị giúp nâng cao sự gắn bó đối với công việc của nhân viên tại Sacombank Trà Vinh.

- Đánh giá thực trạng về sự gắn bó đối với công việc của nhân viên tại Sacombank Trà Vinh trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó đối với công việc của nhân viên tại Sacombank Trà Vinh'

- Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự gắn bó đối với công việc của nhân viên Sacombank Trà Vinh trong thời gian từ năm 2018 đến 2022.

Register to read more ...

Tác giả: Mai Tấn Hưng; TS. Nguyễn Hữu Đặng (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đề xuất các giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch sinh thái tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang:

- Đánh giá thực trạng về nguồn lực phát triển du lịch sinh thái tại thị xã Ngã Bảy;

- Đánh giá thực trạng về hoạt động du lịch sinh thái tại thị xã Ngã Bảy;

- Đề xuất các giải pháp Marketing để quảng bá và xúc tiến du lịch sinh thái tại thị xã Ngã Bảy.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Văn Thái; PGS. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing của Vinaphone và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động marketing của Vinaphone trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Phân tích, đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được, tìm hạn chế và nguyên nhân hoạt động marketing của Vinaphone trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing của Vinaphone trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Minh Khoa; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực, phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty Xăng dầu Vĩnh Long, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực công ty giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020.

- Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty Xăng dầu Vĩnh Long;

- Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Xăng dầu Vĩnh Long;

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Xăng dầu Vĩnh Long giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.