foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Cẩm Dân; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn trường đại học của học sinh THPT;

Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT;

Đề xuất một số kiến nghị đối với các đơn vị liên quan để góp phần khắc phục những bất cập của vấn đề chọn trường của học sinh phổ thông, và giúp công tác tư vấn tuyển sinh của các trường đại học đạt hiệu quả hơn trong tương lai.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Tuấn Duy; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng nhân lực của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu;

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu;

Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu trong thời gian tới.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Hoàng Minh; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực để làm cơ sở lý luận cho phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại NHNo&PTNT Việt Nam - CN Hậu Giang;

Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực trong thời gian qua tại NHNo&PTNT Việt Nam - CN Hậu Giang;

Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại NHNo&PTNT Việt Nam - CN Hậu Giang.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Minh Đạt; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động tại huyện Càng Long;

Xác định các nhân tố ảnh hưởng quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động tại huyện Càng Long;

Xác định mức độ ảnh hưởng quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đề xuất kiến nghị nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại huyện Càng Long.

Register to read more ...

Tác giả: Đặng Thùy Trang; PGS. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực;

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Điện lực Hậu Giang;

Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Hậu Giang để thấy được ưu điểm, nhược điểm trong công tác quản trị NNL tại Công ty Điện lực Hậu Giang.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.