foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Hoàng Tâm; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm ra các giải pháp để hoàn thiện hoạt động marketing tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về Marketing ngân hàng;

- Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động Marketing tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hậu Giang;

- Xác định các ưu điểm và hạn chế của hoạt động marketing để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn hệ thống Marketing hiện tại của ngân hàng.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Chí Đạt; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng chiến lược thương hiệu cho Agribank từ đó đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược thương hiệu đến năm 2025.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thương hiệu và chiến lược thương hiệu nói chung và thương hiệu trong ngành ngân hàng;

- Đánh giá thực trạng chiến lược thương hiệu tại Agribank;

- Hoạch định chiến lược xây dựng thương hiệu Agribank đến năm 2025 và đề xuất các giải pháp để thực hiện.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Hoàng Giang; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Các nhân tố tác động đến khả năng xảy ra rủi ro trong hoạt động tín dụng nhằm xây dựng các giải pháp hạn chế rủi ro giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long - Chi nhánh Hậu Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích, đánh giá tổng quan hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long - Chi nhánh Hậu Giang trong thời gian qua;

- Nghiên cứu hoạt động cung cấp dịch vụ tín dụng và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long - Chi nhánh Hậu Giang – giai đoạn 2014 - 2016;

- Đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng, đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng hiệu quả và phát triển bền vững trong thời gian sắp tới.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Thanh Long; PGS. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng mua sữa nội của người tiêu dùng người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề xuất các hàm ý quản trị nhằm thu hút người tiêu dùng và góp phần đẩy mạnh tiêu thụ mua sữa nội trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng mua sữa nội của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

- Xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng mua sữa nội của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ;

- Đề xuất các hàm ý giúp tác động tích cực đến xu hướng mua sữa nội của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Thị Hằng; PGS. TS. Võ Thành Danh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank CN tỉnh Hậu Giang. Đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm góp phần gia tăng ngồn vốn, nâng cao tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh cho đơn vị.

-Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank CN tỉnh Hậu Giang;

- Đo lường mức độ ảnh hưởng hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang;

- Dựa trên kết quả phân tích, đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm góp phần tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.