foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Hùng; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phát hiện các điểm mạnh, điểm yếu, các lợi thế cạnh tranh của VNPT Trà Vinh và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT Trà Vinh:

- Xây dựng khung lý thuyết liên quan đến năng lực cạnh tranh, cụ thể là khung phân tích ma trận các yếu tố bên trong, bên ngoài, ma trận hình ảnh cạnh tranh và ma trận SWOT;

- Phân tích đánh giá các yếu tố liên quan đến năng lực cạnh tranh của VNPT Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Văn Dợt; TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ghi nợ nội địa của khách hàng tại Agribank tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp Agribank chi nhánh Trà Vinh đưa ra những chính sách giúp thu hút thêm khách hàng:

- Phân tích thực trạng cung ứng sản phẩm, dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của Agribank đối với khách hàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ghi nợ nội địa của khách hàng;

- Đề xuất một số hàm ý quản trị phù hợp nhằm giúp Agribank chi nhánh Trà Vinh đưa ra những chính sách giúp thu hút thêm khách hàng, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Tốt; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc; từ đó đưa ra một số kiến nghị để nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên làm việc tại siêu thị Co-opMart Vị Thanh

- Xác định và phân tích mức độ các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại siêu thị Co-opMart Vị Thanh;

- Đánh giá sự khác biệt về mức độ hài lòng của nhân viên tại siêu thị Co-opMart Vị Thanh theo một số yếu tố dự kiến: lứa tuổi, trình độ, giới tính, thu nhập;

- Đề xuất một số hàm ý quản trị.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Uyên; TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNSN tại tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất một số hàm ý quản trị giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DN này:

- Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của DNSN tại tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của DNSN;

- Đề xuất một số hàm ý quản trị giúp các DNSN phát huy các yếu tố ảnh hưởng tích cực và khắc phục những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Hà Lil; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của cán bộ - viên chức và người lao động tại trường Nghiệp vụ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hậu Giang. Từ kết quả đó, đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng đối với công việc của cán bộ - viên chức và người lao động tại trường Nghiệp vụ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hậu Giang:

- Đánh giá thực trạng về sự hài lòng đối với công việc của cán bộ - viên chức và người lao động tại Trường Nghiệp vụ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hậu Giang;

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của cán bộ - viên chức và người lao động tại Trường Nghiệp vụ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hậu Giang;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của cán bộ - viên chức và người lao động tại Trường Nghiệp vụ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hậu Giang.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.