foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Bình Lâm; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Hậu Giang -

Nghiên cứu, xây dựng, phân tích môi trường bên trong, bên ngoài xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Hậu Giang.

Hoạch định chiến lược kinh doanh và đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược cho Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long – Chi Nhánh Hậu Giang đến đến năm 2020.

Register to read more ...

Tác giả: Tô Thị Bé Sáu; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng kênh phân phối thuốc BVTV trong sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Phân tích hiệu quả về mặt tài chính và chi phí marketing của các tác nhân trung gian tham gia phân phối thuốc BVTV trong sản xuất lúa của AGPPS trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối thuốc BVTV trong sản xuất lúa của AGPPS trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Huy Nga; PGS. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Kiểm định mối quan hệ giữa các thành phần của thang đo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa với sự hài lòng của bệnh nhân.

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các thành phần chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh liên quan đến sự hài lòng của bệnh nhân.

Đề xuất giải pháp giúp nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Đình Hạnh; TS. Nguyễn Thanh Hội (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại KBNN Sóc Trăng để rút ra những điểm mạnh, điểm yếu trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại KBNN Sóc Trăng;

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác QTNNL tại KBNN Sóc Trăng;

Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của KBNN Sóc Trăng trong thời gian tới.

Register to read more ...

Tác giả: Ngô Trọng Dũng; PGS. TS. Hà Thị Thiều Dao (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Trà Vinh từ đó đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của Vietcombank Trà Vinh.

Phân tích môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động của Vietcombank Trà Vinh từ đó nghiên cứu xác định được những cơ hội và thách thức đối với Vietcombank Trà Vinh.

Xây dựng được chiến lược kinh doanh cho Vietcombank Trà Vinh giai đoạn 2017 – 2027 và đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.