foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(074)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Chúc Anh; PGS. TS. Mai Văn Nam (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng sản xuất, tiêu thụ Gạo tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Phân tích kênh phân phối, cầu trúc kênh phân phối, Phân tích GTGT và phân phối GTGT giữa các tác nhân trong kênh phân phối Gạo tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kênh phân phối sản phẩm Gạo tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Register to read more ...

Tác giả: Cao Văn Nhanh; PGS. TS. Mai Văn Nam (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc đối với các doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre.

Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc đối với các doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre.

Register to read more ...

Tác giả: Pham Văn Thống; TS. Lưu Tiến Thuận (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá các yếu tố bên trong Công ty nhằm xác định điểm mạnh và điểm yếu của Công ty.

Phân tích, đánh giá các yếu tố bên ngoài tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm xác định những cơ hội và thách thức đối với Công ty.

Lựa chọn chiến lược ưu tiên và đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh phù hợp với năng lực của công ty và nhu cầu thị trường từ nay đến năm 2025.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thê; PGS. TS. Trương Đông Lộc (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng, công tác quản lý đất đai, định giá đất trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Đề xuất một số gợi ý chính sách liên quan đến công tác định giá đất và quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Thị Vân; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thoả mãn công việc, của nhân viên trường Cao Đẳng Y Tế Trà Vinh.

Đánh giá mức độ thoả mãn trong công việc nói chung và mức độ thoả mãn theo từng yếu tố, khía cạnh nói riêng, so sánh mức độ thoả mãn trong công việc giữa người lao động theo giới tính, độ tuổi, thời gian công tác, trình độ học vấn, vị trí công tác, và thu nhập. Qua đó làm rõ những vấn đề còn hạn chế cần phải khắc phục.

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao mức độ thoả mãn công việc của nhân viên Trường Cao Đẳng Y Tế Trà Vinh, để đội ngũ cán bộ nhân viên ngày càng trưởng thành và tiến bộ.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.