foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Quốc Nam; PGS. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hoạt động marketing tại khách sạn Thanh Trà - Đánh giá các hoạt động marketing và môi trường kinh doanh của khách sạn Thanh Trà giai đoạn 2012 - 2014;

Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing ở Thanh Trà để phát triển và nâng cao vị thế cạnh tranh của khách sạn Thanh Trà.

Register to read more ...

Tác giả: Châu Thị Thanh Diệu; TS. Ngô Thị Ánh (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 110Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, nhằm xác định những tồn tại của hệ thống và những nguyên nhân cụ thể;

Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Võ Chúc Anh; PGS. TS. Mai Văn Nam (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng sản xuất, tiêu thụ Gạo tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh;

Phân tích kênh phân phối, cầu trúc kênh phân phối, Phân tích GTGT và phân phối GTGT giữa các tác nhân trong kênh phân phối Gạo tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh;

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kênh phân phối sản phẩm Gạo tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Register to read more ...

Tác giả: Trương Thanh Nhựt; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích khái quát thực trạng về thị trường tiêu thụ và nhu cầu mua sắm chất tẩy rửa trên địa bàn Thành phố Trà Vinh;

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc mua sắm sản phẩm tẩy rửa trên địa bàn Thành phố Trà Vinh;

Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng doanh thu.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng; TS. Huỳnh Văn Hồng (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing dịch vụ cho sản phẩm than hoạt tính trong thời gian qua;

Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh ảnh hưởng hoạt động marketing dịch vụ cho sản phẩm than hoạt tính của Công ty Cổ phần Trà Bắc để nhận biết những điểm mạnh, điểm yếu cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục;

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing dịch vụ cho sản phẩm than hoạt tính của Công ty Cổ phần Trà Bắc trong thời gian tới.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.