foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Nhà xuất bản: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Năm XB: 2015.

Mô tả: 107Tr. Kích thước:.

Nội dung:

I. Giới thiệu:

1/ Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn VTOS. 2/ các bậc trình độ và chứng chỉ VTOS. 3/ các đơn vị năng lực VTOS. 4/ cấu trúc đơn vị năng lực.

II. Tiêu chuẩn vtos nghề quản lý khách sạn:

1/ danh mục các đơn vị năng lực. 2/ các chứng chỉ trình độ nghề quản lý khách sạn.

III. Các tiêu chuẩn chi tiết:

1/ HRS3. Tên đơn vị năng lực: tiến hành đánh giá năng lực làm việc của nhân viên. 2/ HRS7. Tên đơn vị năng lực: huấn luyện nhân viên tại chỗ. 3/HRS8. Tên đơn vị năng lực: thực hiện bài đào tạo nhóm. 4/ HRS9. Tên đơn vị năng lực: đảm bảo chất lượng công việc trong nhóm. 5/ HRS10. Tên đơn vị năng lực: lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm. 6/ FMS4. Tên đơn vị năng lực: chuẩn bị và phân tích báo cáo tài chính. 7/ SCS2. Tên đơn vị năng lực: quản lý các sự cố và tình huống khẩn cấp. 8/ FOS4.1. Tên đơn vị năng lực: quản lý doanh thu. 9/ FOS4.2. Tên đơn vị năng lực: quản lý hoạt động bộ phận lễ tân. 10/ HKS4.1. Tên đơn vị năng lực: quản lý hoạt động của bộ phận buồng. 11/ FBS4.1. Tên đơn vị năng lực: quản lý hoạt động ăn uống. 12/ HRS1. Tên đơn vị năng lực: xác định nhu cầu phát triển của nhân viên. 13/ HRS5. Tên đơn vị năng lực: tuyển dụng, lựa chọn và giữ nhân viên. 14/ HRS6. Tên đơn vị năng lực: xử lý khiếu kiện của nhân viên và giải quyết vấn đề. 15/ HRS11. Tên đơn vị năng lực: thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. 16/ FMS1. Tên đơn vị năng lực: dự toán ngân sách. 17/ FMS2. Tên đơn vị năng lực: mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ. 18/ FMS3. Tên đơn vị năng lực: quản lý ngân sách. 19/ GAS1. Tên đơn vị năng lực: quản lý các nguồn vật chất. 20/ GAS6. Tên đơn vị năng lực: quản lý các hoạt động hàng ngày. 21/ CMS1. Tên đơn vị năng lực: quản lý chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. 22/ CMS2. Tên đơn vị năng lực: điều phối các hoạt động tiếp thị (marketing). 23/ CMS3. Tên đơn vị năng lực: tổ chức sự kiện. 24/ RTS4.7. Tên đơn vị năng lực: áp dụng du lịch có trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh ăn uống. 25/ RTS4.8. Tên đơn vị năng lực: áp dụng du lịch có trách nhiệm trong các dịch vụ lưu trú. 26/ GAS3. Tên đơn vị năng lực: thiết lập các chính sách và quy trình. 27/ GAS7. Tên đơn vị năng lực: lãnh đạo, lập kế hoạch và quản lý sự thay đổi. 28/ GES2. Tên đơn vị năng lực: tiếp nhận và xử lý phàn nàn. 29/ GES13. Tên đơn vị năng lực: giám sát các phương tiện và hoạt động để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Bạch Nguyệt.

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm XB: 2012.

Mô tả: 502Tr.

Nội dung:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư, dự án đầu tư, đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của môn học. Chương 2: Trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư. Chương 3: Nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư. Chương 4: Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án. Chương 5: Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự dự án đầu tư. Chương 6: Phân tích tài chính dự án đầu tư. Chương 7: Phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội dự án đầu tư. Chương 8: So sánh lựa chọn phương án đầu tư. Chương 9: Ứng dụng Excel trong lập dự án. Chương 10: Những vấn đề cơ bản của quản lý dự án.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Ngô Kim Thanh.

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm XB: 2015.

Mô tả: 335Tr.

Nội dung:

Phần I: Các kỹ thuật phân tích chiến lược. Phần II: Bài tập tình huống. Phần III: Các dạng bài tập tính toán. Phần IV: Câu hỏi thảo luận và ôn tập.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Mạnh, PGS. TS. Nguyễn Đình Hòa.

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. HCM. Năm XB: 2015.

Mô tả: 440Tr.

Giới thiệu:

Chương 1: Tổng quan về Marketing du lịch. Chương 2: Môi trường Marketing và kế hoạch Marketing của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch. Chương 3: Thị trường du lịch và nghiên cứu thị trường du lịch của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch. Chương 4: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường của doanh nghiệp du lịch. Chương 5: Chiến lược Marketing của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch. Chương 6: Chiến lược sản phẩm du lịch của doanh nghiệp (tổ chức) du lịch. Chương 7: Chiến lược giá của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch. Chương 8:  Chiến lược phân phối của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch). Chương 10: Marketing của điểm đến du lịch.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Đỗ Hoàng Toàn.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm xuất bản: 2006.

Mô tả: 420Tr. Khổ: 16 x 24cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về lý thuyết nhận dạng. Chương 2: Nhân dạng các hệ thống đông người trong quản lý. Chương 3: Nhận dạng con người trong quản lý.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.