foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Nguyễn Thu Hiền, TS. Hồ Việt Hùng, TS. Trịnh Minh Thụ.

Nhà XB: Giáo dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 255Tr, kích thước: 19 x 27cm.

Mục tiêu nghiên cứu:

Chương 1: Cơ sở vận động và truyền chất trong nước ngầm. Chương 2: Vận động của nước ngầm tới lỗ khoan và phương pháp xác định các thông số của tầng chứa nước. Chương 3: Điều tra đánh giá nước ngầm. Chương 4: Mô hình toán nước ngầm. Chương 5. Quản lý nước ngầm.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà XB: Nông nghiệp. Năm XB: 2017.

Mô tả: 337Tr, kích thước: 16 x 24cm.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phần I: LÝ THUYẾT VỀ SINH THÁI NHÂN VĂN

1/ Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: nghiên cứu ở Việt Nam. 2/ Một số vấn đề trong giảng dạy sinh thái nhân văn tại các trường đại học ở Việt Nam. 3/ Một số vấn đề sinh thái học nhân văn vùng Đông Bắc. 4/ Sinh thái nhân văn và mạng lưới quốc gia các khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam. 5/ Bảo tồn thiên nhiên theo tiếp cận sinh thái nhân văn. 6/ Khủng hoảng nông nghiệp Việt Nam: lý giải từ quan điểm sinh thái nhân văn.

Phần II: CÁC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ THỰC TIỄN SINH THÁI NHÂN VĂN

7/ Thực trạng và giải pháp quản lý đất canh tác nương rẫy bền vững ở vùng cao: nghiên cứu trường hợp ở xã Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 8/ Hệ sinh thái nông nghiệp và vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. 9/ Khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số dân tộc thiểu số ở miền núi Đông BắC. 10/ Chính sách đổi mới của Việt Nam: tác động tới cộng đồng vùng cao và quản lý rừng bền vững . 11/ Vai trò của chi trả dịch vụ môi trường rừng trong quản lý rừng dựa trên cơ sở cộng đồng: trường hợp nghiên cứu tại bản Duống, xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. 12/ Nhu cầu của người dân địa phương về dịch vụ sinh thái rừng: trường hợp nghiên cứu tại vùng núi phía Bắc Việt Nam. 13/ Phát triển sinh kế bền vững cho hộ dân phụ thuộc vào rừng trường hợp nghiên cứu tại vùng núi phía Bắc Việt Nam. 14/ Biến động kiến thức bản địa của người Thái trong canh tác đất dốc ở vùng ven thành phố Sơn La. 15/ Lồng ghép tri thức bản địa vào bảo tồn và quản lý bền vững tài nguyên rừng cộng đồng thông qua trao quyền cho người dân: nghiên cứu trường hợp tại các cộng đồng dân tộc Vân Kiều và Ma Coong, tỉnh Quảng Bình. 16/ Bước đầu nghiên cứu tác động của cống đập Ba Lai đến hệ sinh thái nhân văn huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 17/ Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Thai Baan: trường hợp nghiên cứu tại xã Đà Vị, huyện Na Hang, Tuyên Quang . 18/ Nghiên cứu ứng dụng mô hình tự nhiên - xã hội trong quản lý rừng đặc dụng. 19/ Tiếp cận hệ sinh thái - xã hội trong đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển giao thông đường bộ ở Tây Nguyên. 20/ Vai trò của con người trong giữ gìn, đảm bảo an ninh môi trường hướng tới phát triển bền vững tỉnh Bắc Ninh

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Hồng Thắng, Nguyễn Thị Huyền.

Nhà XB: Thống kê. Năm XB: 2010.

Mô tả: 283Tr, kích thước: 16 x 24cm.

Mục tiêu nghiên cứu:

Chương 1: tổng quan về thẩm định dự án đầu tư khu vực công. Chương 2: khuôn khổ phân tích kinh tế. Chương 3: phân tích dòng tiền tài chính. Chương 4: đánh giá hiệu quả tài chính. Chương 5: ảnh hưởng của lạm phát trong phân tích tài chính. Chương 6: phân tích giá kinh tế trong thị trường chưa biến dạng. Chương 7: phân tích kinh tế trong một thị trường biến dạng. Chương 8: phân tích chi phí - lợi ích. Chương 9: chi phí cơ hội kinh tế của vốn công. Chương 10: chi phí cơ hội kinh tế của lao động. Chương 11: quản trị rủi ro của dự án. Chương 12: thực hành thẩm định dự án.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Hà Văn Khối, PGS. TS. Lê Đình Thành, TS. Ngô Lê Long.

Nhà XB: Giáo dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 431Tr, kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Chương 1: Hệ thống tài nguyên nước. Chương 2: Quy hoạch tài nguyên nước. Chương 3: Phân tích kinh tế và tài chính. Chương 4: Số liệu và mô hình mô phỏng hệ thống. Chương 5: Phương pháp tối ưu hóa ứng dụng trong phân tích hệ thống tài nguyên nước. Chương 6: Tính toán điều tiết dòng chạy hệ thống hồ chứa lợi dụng tổng hợp. Chương 7: Áp dụng kỹ thuật phân tích hệ thống trong quy hoạch và phân tích hệ thống tài nguyên nước. Chương 8: Các vấn đề quan tâm về môi trường, tổ chức và xã hội. Chương 9: Lý thuyết quyết định.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Ngô Phúc Hạnh.

Nhà XB: Tài chính. Năm XB: 2010.

Mô tả: 263Tr, kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương mở đầu: Giới thiệu môn học. Chương 1: Nguyên liệu, nước và năng lượng trong công nghiệp hóa học. Chương 2: Các quy luật cơ bản của công nghệ hóa học. Chương 3: Kỹ thuật sản xuất Axit Sunfuric H2SO4. Chương 4: Kỹ thuật sản xuất NH3. Chương 5: Kỹ thuật sản xuất Axit HNO3. Chương 6: Kỹ thuật sản xuất muối khoáng và phân hóa học. Chương 7: Sản xuất điện hóa. Chương 8: Kỹ thuật sản xuất Silicat. Chương 9: Kỹ thuật chế biến hóa học nhiên liệu.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.