foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:



Tác giả: Lê Quốc Cường; TS. Nguyễn Hải Quang (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy tiến trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có hiệu quả. Để thực hiện mục tiêu này đề tài có các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau:

Thứ nhất, nghiên cứu cơ sở lý luận của cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;

Thứ hai, phân tích, đánh giá tiến trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Thứ ba, đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy tiến trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Văn Mịn; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 104Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Góp phần lý giải trên phương diện khoa học những lý luận cơ bản về quản lý ngân sách nhà nước tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, trên cơ sở phân tích thực trạng công tác quản lý ngân sách của thành phố Mỹ Tho giai đoạn 2011-2015 có những hạn chế, yếu kém. Từ đó nêu ra mục tiêu và quan điểm về vấn đề quản lý ngân sách ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương một cách vững chắc.

Register to read more ...

Tác giả: Trương Minh Thịnh; PGS. TS. Quan Minh Nhựt (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vũng Liêm góp phần phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong thời gian tới.

Register to read more ...

Tác giả: Võ Thị Dol; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu và đánh giá thực hiện công tác cung cấp vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại NHCSXH huyện Càng Long, giai đoạn 2013-2015;

Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo đối với các ngành nghề khác nhau trong 3 năm (2013-2015) tại huyện Càng Long;

Đề xuất các giải pháp phối hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ưu đãi tín dụng đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện Càng Long.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Hữu Thái; PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng vai trò của Hội Nông dân vào tiến trình tham gia và đóng góp xây dựng nông thôn mới; từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò hội nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Vũng Liêm.

Đánh giá thực trạng và vai trò của Hội Nông dân trong tham gia xây dựng NTM tại huyện Vũng Liêm;

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia xây dựng NTM của hội viên Hội nông dân huyện Vũng Liêm;

Đề xuất giải pháp giúp nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Vũng Liêm.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.