foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Văn Quảng.

Nhà xuất bản: ĐHQG Hà Nội. Năm XB: 2007.

Mô tả: 259Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung: Chương 1. Biến cố và xác suất. Chương . Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Phạm Công Hà.

Nhà xuất bản: Giao thông Vận tải. Năm XB: 2007.

Mô tả: 191Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng tổng quát. Chương 2: Bài toán vận tải. Chương 3: Bài toán phân phối. Chương 4: Phương pháp quy hoạch động. Chương 5: Lập trình giải một số bài toán quy hoạch.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Định, Nguyễn Hoàng.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 255Tr. Kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Chương 0: Kiến thức thuẩn bị. Chương 1: Không gian Mêtric. Chương 2: Không gian Tôpô. Chương 3: Lí thuyết độ đo. Chương 4: Tích phân Lebesgue.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Võ Văn Tuấn Dũng.

Nhà xuất bản: Thống kê. Năm XB: 2007.

Mô tả: 143Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Cơ sở Lôgic. Chương 2: Phép đếm. Chương 3: Thuật toán. Chương 4: Quan hệ. Chương 5: Đại số Boole.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Lê Quang Hoàng Nhân, ThS. Hoàng Đức Hải.

NXB: Thống Kê. Năm XB: 2008.

Số trang: 394Tr. Kích thước: 21x23,3cm.

Nội dung:

Chương mở đầu: Logic toán Tập hợp - Hàm số. Chương 1: Giới hạn và liên tục của hàm số. Chương 2: Đạo hàm của hàm số. Chương 3: Ứng dụng đạo hàm trong kinh tế. Chương 4: Hàm nhiều biến. Chương 5: Cực trị của hàm nhiều biến. Chương 6: Ứng dụng đạo hàm riêng trong kinh tế. Chương 7: Tích phân. Chương 8: Phương trình vi phân. Chương 9: Ứng dụng phương trình vi phân trong kinh tế.

Phụ lục: Sử dụng phần mềm Mathematica.

 

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.