foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(074)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hoàng Đức Cự (chủ biên).

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2007.

Mô tả: 223Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Chương 1: Cấu trúc tế bào. Chương 2: Màng sinh chất. Chương 3: Sự tương tác tế bào - tế bào. Chương 4: Năng lượng và sự trao đổi chất. Chương 5: Tế bào thu hái năng lượng như thế nào. Chương 6: Quang hợp.

Register to read more ...

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền, ThS. Vũ Xuân Dũng.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 243Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Phần mở đầu: Nguồn gốc của thực vật và động vật - Những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa thực vật và động vật. Phần I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Phần II: Tính cảm ứng của cơ thể. Phần III: Sinh trưởng và phát triển. Phần IV: Sự sinh sản.

Register to read more ...

Tác giả: Ngô Xuân Bình (chủ biên).

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2010.

Mô tả: 294Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Phần I: Cơ sở lý luận của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật. Phần II: Một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng trong nuôi cấy mô tế bào thực vật.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Thị Thanh.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 168Tr. Kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Cơ sở hóa sinh học, di truyền học của công nghệ vi sinh. Chương 3: Những nguyên tắc cơ bản của nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp. Chương 4: Vi sinh vật trong sản xuất rượu. Chương 5: Vi sinh vật trong sản xuất bia. Chương 6: Vi sinh vật trong sản xuất các chế phẩm từ sữa. Chương 7: Thu nhận protein từ vi sinh vật. Chương 8: Sử dụng vi sinh vật phòng chống côn trùng và các bệnh có hại cho cây trồng. Chương 9: Vi sinh vật với quá trình xử lí ô nhiễm môi trường nước.

Register to read more ...

Tác giả: TS. Khuất Hữu Thanh.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2006.

Mô tả: 221Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Vật chất di truyền. Chương 2: Cấu trúc, hoạt động và biểu hiện gen. Chương 3: Di truyền vi sinh vật. Chương 4: Công nghệ DNA tái tổ hợp. Chương 5: Một số phương pháp cơ bản sử dụng trong kỹ thuật gen. Chương 6: Di truyền nhiễm sắt thể. Chương 7: Di truyền ngoài nhiễm sắt thể. Chương 8: Đột biến. Chương 9: Nguyên lý cơ bản trong chọn giống. Chương 10: Kỹ thuật gen và ứng dụng.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.