foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Đình Chi.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2008.

Mô tả: 135Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Chương 2: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử. Chương III: Trạng thái tập hợp của vật chất.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Hạnh.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 263Tr. Kích thước: 14,3x20,3cm.

Nội dung:

Chương I: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học vào hóa học. Chương II: Áp dụng nguyên lý thứ hai của nhiệt động học vào hóa học. Chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình. Chương III: Cân bằng hóa học. Chương IV: Cân bằng pha- hệ một cấu tử. Chương V: Dung dịch.Chương VI: Dung dịch điện ly.Chương VII: Hiện tượng bề mặt- Hệ phân tán.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Đức Minh.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2006.

Mô tả: 134Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Phần 1: Quang học tinh thể. Phần 2: Nghiên cứu tinh thể bằng kính hiển vi phân cực. Phần 3: Thạch học Silicat.

Register to read more ...

Tác giả: PGS. TS. Lê Văn Tán.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2009.

Mô tả: 119Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung

Phần 1: Calixaren. Phần 2: Thialcalixaren. Phần 3: Crownete Calixaren. Phần 4: Azocalixaren. Phần 5: Ứng dụng của hợp chất Calixaren.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Văn Trung, Đỗ Quý Sơn.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2006.

Mô tả: 106Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Các thuật ngữ và định nghĩa. Chương 2: Bản chất nguồn gốc các loại sai số và phân loại. Chương 3: Sai số ngẫu nhiên. Chương 4: Ứng dụng để tính và biểu diễn các loại sai số. Chương 5: Mẫu chuẩn và quá trình hiệu chỉnh.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.