foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Liên.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm xuất bản: 2006.

Mô tả: 293Tr. Khổ: 19 x 27cm.

Nội dung:

Chương 1: Sản xuất Olefin. Chương 2: Sản xuất Hydrocacbon thơm. Chương 3: Sản xuất Parafin. Chương 4: Sản xuất H2, Co và khí tổng hợp. Chương 5: Sản xuất Axetylen. Chương 6: Oxy hóa. Chương 7: Quá trình Halogen hóa. Chương 8: Sản xuất các Monome Vinyl. Chương 9: Quá trình Alkyl hóa. Chương 10: Tổng hợp Oxo và cacbonyl hóa.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Đinh Thị Ngọ.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật . Năm xuất bản: 2006.

Mô tả: 250Tr. Khổ: 16 x 24cm.

Nội dung:

Phần thứ nhất: Dầu thô

Chương 1: Nguồn gốc dầu mỏ và khí. Chương 2: Thành phần hóa học và phân loại dầu mỏ. Chương 3: Ứng dụng của các phân đoạn dầu mỏ. Chương 4: Các đặc trưng hóa lý và sự đánh gí chất lượng dầu mỏ.

Phần thứ hai: Các quá trình chế biến dầu thô

Chương 5: Các quá trình cracking. Chương 6: Quá trình reforming. Chương 7: Quá trình izome hóa. Chương 8: Quá trình polyme hóa. Chương 9: Quá trình alkyl hóa. Chương 10: Quá trình thơm hóa các alcan và olefin nhẹ. Chương 11: Quá trình chuyển hóa xúc tác có sự than gia của hydrro. Chương 12: Quá trình hydrro hóa, denhydrro hóa. Chương 13: Làm sạch các sản phẩm dầu mỏ. Chương 14: Zeolit và vai trò xúc tác của nó trong lọc - hóa dầu. Chương 15: Sơ lược về dầu mỏ và khí của Việt Nam.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Hoàng Kim Anh.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật . Năm xuất bản: 2007.

Mô tả: 382Tr. Khổ: 14,5 x 20,5m.

Nội dung:

Chương 1: Nước. Chương 2: Acid amin và Protein. Chương 3: Carbohydrate. Chương 4: Lipid. Chương 5: Vitamin.Chương 6: Chất khoáng.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đỗ Bình.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật . Năm xuất bản: 2004.

Mô tả: 216Tr. Khổ: 19 x 27m.

Nội dung:

Chương 1: Những khái niệm chung. Chương 2: Chế tạo khí Anhydrit Sunfurơ SO2. Chương 3: Sản xuất Axit Sunfuric theo phương pháp tiếp xúc.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Việt Hùng.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật . Năm xuất bản: 2007.

Mô tả: 157Tr. Khổ: 19 x 27m.

Nội dung:

Phần I: Kỹ thuật tách chất

Chương 1: Phương pháp chưng cất. Chương 2: Phương pháp hấp thụ. Chương 3: Phương pháp chiết lỏng - lỏng. Chương 4: Tách chất bằng phương pháp lọc.

Phần II: Kỹ thuật tiến hành phản ứng hóa học.

Chương 5: Động học của phản ứng đồng thể. Chương 6: Các thiết bị phản ứng lý tưởng đơn giản. Chương 7: Thiết bị phản ứng có thể tích thay đổi. Chương 8: Hệ thống các thiết bị phản ứng. Chương 9: Thiết bị phản ứng quay vòng và phản ứng tự xúc tác. Chương 10: Bài toán tối ưu hóa.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.