foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Trang.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 61Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Thiết kế, cắt, may áo có kết cấu cổ bẻ biến kiểu. Chương 2: Thiết kế, cắt, may áo có kết cấu cổ bẻ ve biến kiểu.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Lan.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 40Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Thiết kế, may một số kiểu áo không bâu. Chương 2: Thiết kế, may một số kiểu tay áo cơ bản.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Trang.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 34Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Thiết kế áo có kết cấu cổ bẻ biến kiểu. Chương 2: Thiết kế áo có kết cấu cổ bẻ ve biến kiểu.

Register to read more ...

Tác giả: Dương Tuấn Vũ.

Nhà XB: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 64Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương 1: Không gian, tư thế làm việc với máy tính. Chương 2: Kỹ thuật gõ chữ 10 ngón. Chương 3: Thực hành sử dụng kỹ thuật gõ chữ 10 ngón đạt tốc độ 20 đến 30 từ/phút.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.