foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Mã Thái Hòa; TS. Lý Cẩm Hùng, PGS. TS. Hồ Thị Thanh Vân (người hướng dẫn).

Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Năm: 2017.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định điều kiện thích hợp của nhiệt độ và thời gian của quá trình than hóa và hoạt hóa để sản xuất AC từ RH với xử lý RH bằng kiềm;

- Xác định các điều kiện và phương pháp biến tính thích hợp và đánh giá hiệu quả của chúng đối với một số tác nhân gây ô nhiễm cụ thể như nước thải dệt nhuộm, Ni2+  và Cd2+;

- Xác định một số điều kiện ứng dụng RHAC đã sản xuất cho xử lý Ni2+, Cd2+ và methylene blue (MB) trong nước thải dệt nhuộm.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà; GS. TS. Phan Thanh Sơn Nam, TS. Trương Vũ Thanh (người hướng dẫn).

Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Năm: 2016.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Giới thiệu:

Bên cạnh những nghiên cứu ứng dụng của vật liệu MOFs trong các lĩnh vực như: hấp phụ khí, phân tách, cảm biến, dẫn truyền thuốc…thì hướng nghiên cứu ứng dụng các vật liệu MOFs trong kỹ thuật xúc tác ngày càng được nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới quan tâm. Thực tế, số lượng các bài báo chuyên ngành về ứng dụng của vật liệu MOFs trong lĩnh vực xúc tác xuất hiện trên các báo, tạp chí chuyên ngành nổi tiếng thế giới như: Science, Nature, American Chemical Society, Royal Society of Chemistry, ScienceDrect, WileyInterscience … ngày càng nhiều. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu này chỉ dừng lại ở mức độ khảo sát hoạt tính của một số vật liệu MOFs trong các phản ứng tổng hợp hữu cơ và hóa dầu thông dụng.

Hơn nữa, vật liệu MOFs là loại vật liệu mới ở Việt Nam, trước đây chưa có công trình nào được công bố, mãi đến năm 2008 mới bắt tay vào nghiên cứu loại vật liệu này. Do vật liệu MOFs là vật liệu mới so với các loại vật liệu zeolite hay silica truyền thống, nên có thể nói đây là một lĩnh vực đang rất cần thêm nhiều công trình nghiên cứu để có thể ứng dụng và thay thế vật liệu truyền thống làm xúc tác. Chính vì vậy mà việc nghiên cứu về “Ứng dụng của vật liệu MOFs trong xúc tác dị thể” là điều hết sức cần thiết để có thể xây dựng được một cơ sở dữ liệu về hoạt tính xúc tác của loại vật liệu này.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi thực hiện tổng hợp hai loại vật liệu khung hữu cơ kim loại là Cu-MOF-74 và Cu2(2,6-NDC)2(DABCO), và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của hai loại vật liệu này cho ba loại phản ứng ghép đôi như: phản ứng ghép đôi C-O giữa Benzyl ether và 2’-hydroxy acetophenone, phản ứng ghép đôi ba thành phần giữa ALDEHYDE-AMINE-ALKYNE, phản ứng ghép đôi giữa phenylacetylene và ethyl glyoxalate làm đối tượng nghiên cứu chính.

Register to read more ...

Tác giả: Kiên Thị Thùy Linh; TS. Nguyễn Đại Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tổng hợp CS-mPEG;

- Tổng hợp nano composite Fe3O4@CS-mPEG;

- Ứng dụng nano composite Fe3O4@CS-mPEG trong xử lý ion kim loại nặng trong nước gồm Cu(II), Pb(II), Ni(II) và Cr(VI);

- Đánh giá hiệu quả xử lý một số kim loại nặng trong nước ở quy mô phòng thí nghiệm cũng như khảo sát những điều kiện ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ kim loại nặng trong nước của vật liệu composite Fe3O4@CS-mPEG

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư; GS. TSKH. Lưu Cẩm Lộc (người hướng dẫn).

Đại học Khoa học tự nhiên. Năm: 2017.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất được cơ chế phản ứng oxi hóa CO trên các hệ xúc tác Pt + CuO/chất mang;

Làm sáng tỏ mối quan hệ giữa thành phần, tính chất lý – hóa của các xúc tác Pt + CuO/chất mang và động học, cơ chế các phản ứng oxi hóa CO.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Trinh; PGS. TS. Trần Ngọc Quyển (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Sử dụng nguồn curcumin và gelatin sẵn có trong nước để điều chế hydrogel từ dẫn xuất gelatin nhạy cảm với nhiệt độ cơ thể có khả năng mang nhả chậm curcumin.

- Điều chế nanocucurmin trong hydrogel gelatin-pluronic nhạy nhiệt.

- Đánh giá khả năng chữa lành vết thương của sản phẩm trong điều kiện in vitro và in vivo.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.