foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngô Văn Nin; TS. Đoàn Anh Tuấn (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Đà Nẵng. Năm XB: 2015.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.47 N311. Vị trí: Phòng đọc.

Nội dung:

Chương 1: Năng lượng mặt trời và các phương pháp khai thác, sử dụng.

Chương 2: Cấu trúc một lưới điện mặt trời nối lưới.

Chương 3: Hệ thống điện năng lượng mặt trời kết nối lưới điện Trường Đại học Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Triệu Quốc Huy; PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Đà Nẵng. Năm XB: 2015.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải đến các chế độ vận hành của hệ thống điện Việt nam: nghiên cứu ảnh hưởng của NMĐ đến điện áp, ảnh hưởng của sự thay đổi trào lưu công suất, phân tích ổn định hệ thống đến chế độ vận hành HTĐ Việt Nam.

- Các nội dung nghiên cứu:

+ Nghiên cứu HTĐ Việt Nam và các chế độ làm việc của HTĐ.

+ Nghiên cứu các phương pháp tính toán chế độ xác lập của HTĐ, lựa chọn phần mềm tính toán là Conus.

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của Trung tâm nhiệt điện Duyên hải đến các chế độ vận hành của HTĐ Việt Nam.Tính toán các chế độ vận hành của Hệ thống điện khi có sự tham gia của trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

+ Tính toán và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành HTĐ khi có trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

Register to read more ...

Tác giả: Phan Văn Tuân, TS. Trần Thanh Thưởng (người hướng dẫn)

Nhà XB: Đại học SPKT TP. HCM. Năm XB: 2015.

Mô tả: Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.2293 T502. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

xây dựng cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiển tác động vào hệ thống nạp accu trên xe máy điện để xe chạy được quãng đường dài hơn sau một lần sạc nhằm mục đích sau:

+ Tiết kiệm nhiên liệu.

+ Giảm ô nhiễm môi trường.

+ Góp phần phát triển ngành công nghiệp sản xuất xe máy điện trong nước.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Vũ Lực. TS. Nguyễn Tường Long (người hướng dẫn).

Nhà xuất bản: Đại học Bách Khoa TP. HCM. Năm XB: 2015.

Mô tả: 96Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 671 L552

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu đặc trưng cơ học của kim loại trong bài toán biến dạng dẻo, bao gồm:

* Sự thay đổi cấu trúc ống kim loại mỏng khi tiến hành uốn.

* Ảnh hưởng của ma sát đến quá trình uốn.

* Ảnh hưởng của góc uốn, bán kính uốn, kích thước hình học và tính chất vật liệu uốn.

* Phương pháp giải bài toán biến dạng dẻo ống kim lọai thành mỏng bằng ANSYS/LSDYNA.

Register to read more ...

Tác giả: Bùi Thị Thu Thủy, GS. TS. Lê Kim Hùng (người hướng dẫn).

Nhà xuất bản: Trường Đại học Đà Nẵng. Năm XB: 2015.

Mô tả: 75Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 333.79 Th523

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng nhằm đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng có thể áp dụng và tăng hiệu quả sử dụng cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển thủy sản Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.