foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(074)3855246 - 129
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:1. ThS. Nguyễn Ngọc Tú

Chức vụ: Giám Đốc.

Phụ trách chung.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 074.3855246 (số nội bộ: 222).

Di động: 0983.353011

2. ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh

Chức vụ: P. Giám đốc.

Phụ trách: Bộ phận Nghiệp vụ.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 074.3855246 (số nội bộ: 232).

Di động: 0903.171188

3. ThS. Nguyễn Vĩnh Lợi

Chức vụ: P. Giám đốc.

Phụ trách: Bộ phận Phục vụ độc giả.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 074.3855246 (số nội bộ: 232).

Di động: 0902.819769

4. Thạch Sô Đát

Trình độ: Cử nhân Khoa học Thư viện.

Công việc phụ trách: Hành chính, văn thư.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 074.3855246 (số nội bộ: 232).

Di động: 0989.715744.

5. Kim Thanh

Trình độ: Cử nhân Thông tin Thư viện.

Công việc phụ trách: Bổ sung, biên mục tài liệu.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 074.3855246 (số nội bộ: 129).

Di động: 0126.4931637

6. Phạm Thị Ngọc Liễu

Trình độ: Cao học (Văn Hóa học).

Công việc phụ trách: Phục vụ lưu thông tài liệu.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 074.3855246 (số nội bộ: 129).

Di động: 0917.197567

7. Chế Thị Huyền Trân

Trình độ: Cử nhân Khoa học Thư viện.

Công việc phụ trách: Quảng bá, tiếp thị các dịch vụ.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 074.3855246 (số nội bộ: 129).

8.Tưởng Viết Thống

Trình độ: Cao đẳng Thông tin - Thư viện.

Công việc phụ trách: Thực hiện công tác nghiệp vụ, hỗ trợ quầy lưu hành, quản lý kho.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 074.3855246 (số nội bộ: 129).

Di động: 0976.010831

9. Huỳnh Thị Bích Thủy

Công việc phụ trách: Phục vụ tham khảo tài liệu.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 074.3855246 (số nội bộ: 245).

Di động: 0916.797734

10. Nguyễn Kim Lưỡng

Trình độ: Cử nhân Khoa học Thư viện.

Công việc phụ trách: Phục vụ lưu thông tài liệu, xử lý kỹ thuật tài liệu giấy.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 074.3855246 (số nội bộ: 232).

Di động: 0913.118273

11. Triệu Nhân Đạt

Trình độ: Kỹ sư Công nghệ Thông tin.

Công việc phụ trách: kỹ thuật.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 074.3855246 (số nội bộ: 129).

12. Nguyễn Thị Hồng Thu

Trình độ: Cử nhân Thông tin - Thư viện.

Công việc phụ trách: Tu bổ, gia cố, xử lý kỹ thuật.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 074.3855246 (số nội bộ: 129).

13. Phùng Thị Thu Trang

Trình độ: Sơ cấp Dược.

Công việc phụ trách: Công tác (lên kệ sách) xếp sách; hỗ trợ công tác xử lý kỹ thuật, dịch vụ; Kiểm tra công tác vệ sinh.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 074.3855246 (số nội bộ: 232).

Di động: 0907.023241

14. Nguyễn Phương Hiền

Trình độ: Đại học Khoa học Thư viện.

Công việc phụ trách: Thực hiện các công việc chuyên môn, hỗ trợ quầy lưu hành, quản lý phòng đọc.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 074.3855246 (số nội bộ: 245).

Di động: 0918.324262

   

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.