foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: ThS. Nguyễn Châu Hùng Tính.

Nhà XB: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 141Tr. Tài liệu giảng dạy Bộ môn Kế toán

Nội dung.

Chương 1: Cài đặt phần mềm và mở sổ kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015. Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền. Chương 3: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả. Chương 4: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu. Chương 5: Kế toán kho. Chương 6: Kế toán tài sản cố định. Chương 7: Kế toán tiền lương. Chương 8: Kế toán thuế. Chương 9: Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính.

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.