foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ: 
Tác giả:Quốc Cường - Thanh Thảo (Hệ thống hóa).
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao Động. Năm XB: 2012.
Số trang: 438Tr. Kích thước: 20 x 28cm.
Hình thức bìa: bìa mềm. Số định danh: 342.597 H561D.
 
 
 

Giới thiệu:

Quyển sách tập hợp, hệ thống hóa một cách đầy đủ và thiết thực các văn bản pháp luật mới, quan trọng liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và tập trung giải đáp các tình huống liên quan đến chế độ, chính sách tiền lương, các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thôi việc..

Nội dung:

Phần Thứ Nhất: Hỏi đáp về luật viên chức, luật cán bộ công chức.

Phần Thứ Hai: Hỏi đáp về chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế, hưu trí, thai sản, nghỉ phép năm đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Phần Thứ Ba: Hỏi đáp về các chế độ chính sách khác.

Phần Thứ Tư: Các quy định mới về xử lý kỷ luật viên chức, cán bộ công chức.

Phần Thứ Năm: Luật cán bộ công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành mới.

Phần Thứ Sáu: Tăng lương tối thiểu chung, chế độ phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội

Phần Thứ Bảy: Luật viên chức và văn bản hướng dẫn thực hiện

Thư viện xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng các bạn độc giả.

 

 
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2014.
Số trang: 175Tr. Kích thước: 13 x 19cm.
Hình thức bìa: bìa mềm. Số định danh: 343.597 L504.
 
 
 

Giới thiệu:

Quyển sách tập hợp, giới thiệu nội dung luật xuất bản với những qui định chung và qui định cụ thể về lĩnh vực xuất bản, in xuất bản phẩm, phát hành xuất bản phẩm, xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử và các điều khoản thi hành, cùng các Nghị định, Quyết định, Thông tư hướng dẫn thi hành

Nội dung:

Phần I: Luật xuất bản năm 2012.

Phần II: Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

Phần III: Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Phần IV: Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16-01-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Phần V: Thông tư liên tịch số 169/2013/TTLT-BTC-BTTTT ngày 15-11-2013 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ thù lao cho người đọc và kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu.

 

Thư viện xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng các bạn độc giả.

Mỗi tuần một quyển sách

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.