foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ: 
 
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao Động - Xã hội. Năm XB: 2013.
Số trang: 162Tr. Kích thước: 13 x 20.5cm.
Hình thức bìa: bìa mềm. Số định danh: 344.597046 T310.
 
 
 

Giới thiệu:

Quyển sách trình bày toàn văn Luật bảo vệ môi trường, với những qui định chung và qui định cụ thể về tiêu chuẩn môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lí chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố, hợp tác quốc tế và trách nhiệm của các cơ quan trong bảo vệ môi trường... xử lí vi phạm, bồi thường thiệt hại về môi trường và điều khoản thi hành.

Nội dung:

Lệnh về việc công bố Luật.

Luật bảo vệ môi trường.

Chương I. Những quy định chung.

Chương II. Tiêu chuẩn môi trường.

Chương III. Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Chương IV. Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

Chương V. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Chương VI. Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư.

Chương VII. Bảo vệ môi trường biển, nước sông và các nguồn nước khác.

Chương VIII. Quản lý chất thải.

Chương IX. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

Chương X. Quan trắc và thông tin về môi trường

Chương XI. Nguồn lực bảo vệ môi trường.

Chương XII. Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.

Chương XIII. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về bảo vệ môi trường.

Chương XIV. Thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường thiệt hại về môi trường.

Chương XV. Điều khoản thi hành.

Thư viện xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng các bạn độc giả.

 
 
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao Động - Xã hội. Năm XB: 2013.
Số trang: 187Tr. Kích thước: 13 x 20.5cm.
Hình thức bìa: bìa mềm. Số định danh: 342.597 T310.
 
 
 

Giới thiệu:

Quyển sách trình bày, những quy định chung, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp ngăn chặn, đảm bảo xử lí vi phạm hành chính, những quy định chung với người chưa thành niên vi phạm hành chính.

Nội dung:

Phần Thứ Nhất: Những quy định chung.

Phần Thứ Hai: Xử phạt vi phạm hành chính.

Phần Thứ Ba: Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Phần Thứ Tư: Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Phần Thứ Năm: Những quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính.

Thư viện xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng các bạn độc giả.

Mỗi tuần một quyển sách

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.