foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Xuân Hải.

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2009.

Mô tả: 227Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề chung về giáo dục trẻ khuyết tật. Chương 2: Lý luận giáo dục trẻ khuyết tật. Chương 3: Lý luận dạy học trẻ khuyết tật. Chương 4: Quản lý giáo dục trẻ khuyết tật.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trần Anh Tuấn (chủ biên).

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2009.

Mô tả: 307Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Giáo dục và giáo dục học. Chương 2: Giáo dục và sự phát triển. Chương 3: Mục đích giáo dục. Hệ thống giáo dục quốc dân. Chương 4: Giáo dục trong nhà trường phổ thông. Chương 5: Giáo viên và người học trong nhà trường phổ thông. Chương 6: Đánh giá trong giáo dục.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Văn Nhân (biên soạn).

Nhà xuất bản: Trẻ. Năm XB: 2003.

Mô tả: 395Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

Chương 1: Đời sống trại. Chương 2: Tổ chức sinh hoạt tập thể. Chương 3: Nghề rừng. Chương 4: Nút dây. Chương 5: Sống giữa thiên nhiên.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2012.

Mô tả: 117Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Danh mục các từ viết tắt tiếng Anh

Chương 1: Những vấn đề chung. Chương 2: Chỉ đạo và điều hành. Chương 3: Xây dựng và phê duyệt đề án thành phần. Chương 4: Đào tạo đại học. Chương 5: Đào tạo sau đại học. Chương 6: Hoạt động khoa học và công nghệ. Chương 7: Người học. Chương 8: Đội ngũ cán bộ. Chương 9: Cơ sở vật chất.Chương 10: Liên kết và hợp tác. Chương 11: Tài chính. Chương 12: Phát triển bền vững ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế. Chương 13: Điều khoản thi hành.

Phụ lục 1: Tiêu chí của ngành, chuyên ngành cận kề chuẩn quốc tế.

Phụ lục 2: Mẫu đề xuất đề án thành phần.

Phụ lục 3: Mẫu đề án thành phần.

Phụ lục 4: Mẫu báo cáo kết quả triển khai Nhiệm vụ chiến lược theo sản phẩm đầu ra của các đề án thành phần.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.