foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Ngô Văn Thuyên, TS. Trương Đình Nhơn, TS. Nguyễn Phương.

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 74Tr.

Nội dung:

Bài 1: Khảo sát KIT thực hành PLC và làm quen với phần mềm lập trình. Bài 2: Nhóm lệnh vào/ra cơ bản của PLC. Bài 3: Nhóm lệnh Timer của PLC. Bài 4: Nhóm lệnh Counter của PLC. Bài 5: Lập trình có cấu trúc dùng lưu đồ. Bài 6: Lập trình có cấu trúc dùng sơ đồ trạng thái và chương trình con. Bài 7: Nhóm lệnh dịch chuyển, so sánh và toán học của PLC. Bài 8: Điều khiển mô hình cân định lượng. Bài 9: Điều khiển lưu động.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Quách Huệ Cơ.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2014.

Mô tả: 143Tr.

Giới thiệu:

Chương 1: Giới thiệu tổng quan và những khái niệm cơ bản. Chương 2: Xây dựng tài liệu. Chương 3: Làm việc với chữ - văn bản. Chương 4: Làm việc với đoạn văn bản. Chương 5: Làm việc với hình ảnh. Chương 6: Làm việc với tài liệu dài. Chương 7: Làm việc với màu sắc. Chương 8: Xuất dữ liệu.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Trần Tùng Giang, Lê Thị Thanh Hoàng.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2013.

Mô tả: 413Tr.

Nội dung:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện. Chương 2: Các phương pháp phân tích mạch. Chương 3: Mạch xác lập điều hòa. Chương 4: Mạch điện 3 pha. Chương 5: Mạng hai cửa. Chương 6: Phân tích mạch trong miền thời gian (quá trình quá độ). Chương 7: Phân tích mạch trong miền tần số. Chương 8: Mạch không tuyến tính (mạch phi tuyến)

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Nguyễn Ngọc Hùng, ThS. Trương Văn Hiền.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2016.

Mô tả: 95Tr.

Nội dung:

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Trường điện từ tĩnh. Chương 3: Trường điện từ dừng. Chương 4: Trường điện từ biến thiên.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS Nguyễn Trường Thịnh, KS. Nguyễn Tấn Nó.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2013.

Mô tả: 162Tr.

Nội dung:

Chương 1: Cấu trúc phần cứng PIC16F. Chương 2: Xuất nhập I/O port. Chương 3: ADC module. Chương 4: Timer. Chương 5: Khối CCP (Capture - CPMPARE - PWM). Chương 6: Giao tiếp nối tiếp bất đồng bộ. Chương 7: Module điều khiển động cơ trong PIC18F4431.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.