foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: GS. TS. Nguyễn Công Hiền, TS. Nguyễn Phạm Thục Anh.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2006

Mô tả: 206Tr.

Nội dung:

Chương 1: Vai trò của mô hình hóa hệ thống. Chương 2: Khái niệm cơ bản về mô hình hóa hệ thống. Chương 3: Phương pháp mô phòng. Chương 4: Mô phỏng hệ thống liên tục.Chương 5: Mô hình hóa các hệ ngẫu nhiên. Chương 6: Thu thập và phân tích dữ liệu đầu vào. Chương 7: Kiểm chứng và hợp thức hóa mô hình. Chương 8: Xử lý và phân tích các dữ liệu đầu ra của mô phỏng. Chương 9: Mô phỏng các hệ thống sản xuất. Chương 10: Mô phỏng hệ thống hàng đợi. Chương 11: Ứng dụng Matlab - Simulink và các phần mềm chuyên dụng trong mô phỏng.

Register to read more ...

Tác giả: PGS. TS. Lê Văn Bảng.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2005.

Mô tả: 295Tr. Kích thước: 16 x 24cm.

Nội dung:

Chương 1: Các khái niệm và định luật cơ bản về mạch điện. Chương 2: Dòng điện hình Sin trong các mạch điện đơn giản nhất. Chương 3: Các phương pháp giải mạch điện tuyến tính phức tạp . Chương 4: Mạch điện có hỗ cảm. Chương 5: Mạng một cửa (mạng hai cực) tuyến tính. Chương 6: Mạng hai cửa tuyến tính không nguồn. Chương 7: Mạch điện ba pha. Chương 8: Quá trình quá độ trong các mạch điện tuyến tính đơn giản.

Register to read more ...

Tác giả: Hoàng Minh Công (chủ biên).

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm XB: 2007.

Mô tả: 191Tr. Kích thước: 19 x 27cm.

Nội dung:

Chương 1: Các khái niệm và đặc trưng cơ bản. Chương 2: Cảm biến quang. Chương 3: Cảm biến đo nhiệt độ. Chương 4: Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển. Chương 5: Cảm biến đo biến dạng. Chương 6: Cảm biến đo lực. Chương 7: Cảm biến đo vận tốc, gia tốc và rung. Chương 8: Cảm biến đo áp suất chất lưu. Chương 9: Cảm biến đo lưu lượng. Chương 10: Cảm biến đo một số chỉ tiêu công nghệ. Chương 11: Truyền kết quả đi xa. Chương 12: Cảm biến thông minh.

Register to read more ...

Tác giả: Phan Xuân Minh (chủ biên).

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2008.

Mô tả: 239Tr. Kích thước: 16 x 24cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan hệ thống điều khiển tự động. Chương 2: Khái niệm cơ bản và cơ sở toán học trong lý thuyết điều khiển tự động. Chương 3: Mô tả toán thọc hệ thống điều khiển tự động. Chương 4: Khảo sát động học hệ tuyến tính liên tục. Chương 5: Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động. Chương 6: Khảo sát chất lượng hệ thống điều khiển tự động. Chương 7: Tổng hợp hệ thống. Chương 8: Hệ thống điều khiển xung - số. 

Register to read more ...

Tác giả: ThS. Nguyễn Tấn Dũng, TS. Trịnh Văn Dũng, KS. Lê Thanh Phong, KS. Trần Hữu Hưng.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2009.

Mô tả: 195Tr.

Nội dung:

Phần 1: Các thiết bị đo lường - tự động điều khiển các quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh.

Chương 1: Những khái niệm, ký hiệu thiết bị điều khiển tự động hóa các quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh. Chương 2: Các thiết bị đo lường - điều khiển trong quá trình truyền động điện. Chương 3: Các thiết bị đo lường - điều khiển tự động và bảo vệ áp lực của các quá trình nhiệt - lạnh. Chương 4: Các thiết bị đo lường - tự động điều khiển và bảo vệ nhiệt độ các quá trình nhiệt - lạnh. Chương 5: Các linh kiện bán dẫn ứng dụng trong điều khiển các quá trình nhiệt - điện lạnh.

Phần 2: Cơ sở kỹ thuật điện và truyền động điện tự động trong các quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh.

Chương 6: Cơ sở kỹ thuật điện trong các quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh. Chương 7: Cơ sở truyền động điện tự động trong các quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh.

Phần 3: Cơ sở khoa học điều khiển tự động quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh.

Chương 8: Cơ sở khoa học về hệ thống tử động điều khiển. Chương 9: Logic mạch và nguyên tắc thành lập mạch điện tự động điều khiển.

Phần 4: Điều khiển tự động hóa hệ thống lạnh. Chương 11: Tự động điều khiển các hệ thống lạnh dân dụng.

Chương 10: Điều khiển tự động các hệ thống lạnh công nghiệp.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.