foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngô Đức Thọ (chủ biên).

Nhà xuất bản: Văn học. Năm XB: 2006.

Mô tả: 875Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Tổng quát về các khoa thi Hội và tài liệu Đăng khoa lục Đại khoa.

A. Các nhà khoa bảng thời Lý - Trần - Hồ. B. Các nhà khoa bảng triều Lê Sơ. C. Các nhà khoa bảng triều Mạc. D. Các nhà khoa bảng triều Lê Trung Hưng. E. Các nhà khoa bảng triều Nguyễn.

Danh sách các vị Tam Khôi.

Thống kê các khoa thi tiến sĩ và tương đương (1075-1919).

Thư mục tài liệu tham khảo.

Bảng tra họ tên các nhà khoa bảng Việt Nam (1075-1919).

Register to read more ...

Tác giả: Đào Duy Anh.

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh. Năm XB: 1992.

Mô tả: 388Tr.

Nội dung

Thiên thứ nhất: Tự luận. Thiên thứ hai: Kinh tế sinh hoạt. Thiên thứ ba: Xã hội chính trị sinh hoạt. Thiên thứ tư: Trí thức sinh hoạt. Thiên thứ năm: Tổng luận.

Register to read more ...

Tác giả: Hoàng Xuân Chinh.

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin. Năm XB: 2009.

Mô tả: 437Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung

Phần thứ nhất: Lớp người khai phá đầu tiên - con người và văn hóa thời đại đá cũ. Phần thứ hai: Bước vào nền kinh tế sản xuất - con người và văn hóa thời đại đá mới. Phần thứ ba: Các chặng đường hình thành nhà nước - văn hóa thời đại kim khí. Phần thứ tư: Đấu tranh xây dựng nhà nước độc lập tự chủ (khảo cổ học lịch sử).

Register to read more ...

Tác giả: PGS. TS. Trịnh Cao Tưởng.

Nhà xuất bản: Xây Dựng. Năm XB: 2007.

Mô tả: 177Tr. Kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

1. Phục dựng tháp Tường Long - Đồ Sơn, Hải Phòng. Từ cái nhìn khảo cổ học. 2. Kiến trúc nhà cửa thời Trần. 3. Chùa Vĩnh Nghiêm - Một trung tâm Phật giáo đã 700 tuổi. 4. Đình làng, điểm lại bước đi ban đầu. 5. Đình làng - Hình tượng. 6. Đình Phù Lão - Bắc Giang. Một phát hiện có giá trị. 7. Ghi chú về đình quê xứ Nghệ. 8. Thẩm định lại giá trị kiến trúc Văn Miếu - Hà Nội. 9. Văn hóa thời Nguyễn nhìn từ nhà khung gỗ. 10. Hội An - nhìn từ các bản vẽ ghi của Xí nghiệp Bảo tồn và tu sửa di tích - Bộ Văn Hóa. 11. Tiếp xúc văn hóa ở Hội An nhìn từ nhà khung gỗ. 12. Cây thước tầm trong nền kiến trúc cỗ Việt Nam. 13. Về cái củng trong nền kiến trúc cổ Việt Nam. 14. Nguyễn An - Một kiến trúc sư - Một nhà thơ - Một nhân cách mẫu mực. 15. Kiến trúc Thần đạo Nhật bản (Shinto Shrine).

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Anh Động.

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin. Năm XB: 2014.

Mô tả: 161Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 915.9792 Đ455. Vị trí: Phòng đọc.

Nội dung:

Đôi điều dẫn giải: I./ Một số yếu tố dẫn đến hình thành địa danh. II./ Địa thế tự nhiên. III./ Địa thế nhân tạo.

Phần nội dung (từ tháng 8-1708 đến ngày 26-11-2003).

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.