foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(074)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Events Calendar

Previous month Previous day Next day Next month
By Year By Month By Week Today Search Jump to month
Events for
Friday 26 May 2017
07:00am
  • 07:00am - 11:00pm  (C Thanh) GD buổi buổi sáng 4t by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  2017
  • 07:00am - 05:00pm  C.Thủy nghỉ phép năm cả ngày by Anonymous  ::  Tháng 05/2017
  • 07:00am - 05:00pm  Phương Hiền: nghỉ phép năm by Anonymous  ::  2017
  • 07:00am - 05:00pm  Thanh tham gia biên soạn từ điển tại Khoa Ngôn ngữ by Anonymous  ::  Tháng 05/2017
  • 07:00am - 05:00pm  Thu nghỉ phép năm by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  Tháng 05/2017
03:00pmThư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.