foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: KS. Trương Duy Thái.

Nhà xuất bản: Hà Nội. Năm XB: 2006.

Mô tả: 156Tr. Kích thước: 17 x 24cm

Nội dung:

Phần 1: Hàn xăng, hàn hơi. Phần 2: Hàn điện hồ quang. Phần 3: Gia công lắp đặt đường ống.

Register to read more ...

Tác giả: GS. TSKH. Vũ Duy Quang, PGS. TS. Phạm Đức Nhuận.

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật. Năm XB: 2009.

Mô tả: 331Tr. Kích thước: 19 x 27cm

Nội dung:

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Tĩnh học chất lỏng. Chương 3: Động học chất lỏng. Chương 4: Động lực học chất lỏng. Chương 5: Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được. Chương 6: Chuyển động một chiều của chất khí. Chương 7: Tính toán thủy lực đường ống. Chương 8: Lực tác dụng lên vật ngập trong chất lỏng chuyển động. Chương 9: Mô hình hóa. Cơ sở lý thuyết thứ nguyên, tương tự. Chương 10: Bơm li tâm và máy thủy lực các dẫn. Chương 11: Bơm pittông và máy thủy lực thể tích. Chương 12: Truyền động thủy lực.

Register to read more ...

Tác giả: ThS. Trần Văn Lịch.

Nhà xuất bản: Hà Nội. Năm xuất bản: 2007.

Mô tả: 89Tr. Khổ: 17 x 24cm.

Nội dung:

Bài mở đầu: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học. Chương 1: An toàn hệ thống lạnh. Chương 2: Thử nghiệm thiết bị và xác định đặc tính của máy và hệ thống lạnh

Register to read more ...

Tác giả: Hoàng Minh Tác.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2008.

Mô tả: 191Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Cơ khí động cơ. Chương 2: Hệ thống nhiên liệu. Chương 3: Hệ thống làm mát. Chương 4: Hệ thống bôi trơn. Chương 5: Hệ thống đánh lửa. Chương 6: Hệ thống khởi động. Chương 7: Một số vấn đề sử dụng và bảo dưỡng.

Register to read more ...

Tác giả: PGS. TS. Ngô Văn Quyết.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2005.

Mô tả: 278Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Bảng 1: Một số ký hiệu quy ước theo TCVN.

Bảng 2: Một số ký hiệu quy ước chính trong phần mềm MDT (Hoa Kỳ).

Phần 1: Giới thiệu các phần mềm trợ giúp tự động tính toán thiết kế chi tiết máy. Phần 2: Tự động hóa tính toán nhờ sự trợ giúp của phần mềm Maple 6. Phần 3: Tự động hóa thiết kế chi tiết máy nhờ sự trợ giúp của phần mềm MDT 6.

Phụ lục 1: Ví dụ tính toán thiết kế một hệ dẫn động cơ khí.

Phụ lục 2: Các tùy chọn khi thiết kế.

Phụ lục 3: Bảng chuyển đổi đơn vị.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.