foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Vy Thanh.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2014.

Mô tả: 67Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Xác định những tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ kỹ thuật xây dựng. Chương 2: Vẽ và đọc bản vẽ công trình dân dụng và công nghiệp. Chương 3: Vẽ và đọc bản vẽ kiến trúc (bản vẽ nhà).

Register to read more ...

Tác giả: ThS. Huỳnh Văn Hiệp.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2014.

Mô tả: 52Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về quản lí dự án xây dựng. Chương 2: Xác định kinh phí đầu tư của dự án. Chương 3: Hoạch định và lập tiến độ dự án. Chương 4: Hoàn thành dự án.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Dung.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 76Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Đại cương về môi trường. Chương 2: Ô nhiễm môi trường. Chương 3: Quản lý môi trường trong xây dựng. Chương 4: Quản lý môi trường.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Hữu Trí.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 67Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Các chức năng của phần mềm. Chương 2: Tính nội lực Dầm. Chương 3: Tính nội lực khung phẳng. Chương 4: Tính nội lực khung không gian. Chương 5: Tính nội lực Dầm trên nền đàn hồi. Chương 6: Thiết kế Dàn thép.

Register to read more ...

Tác giả: MSc. Võ Minh Huy.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 66Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

UNIT 1: HISTORY OF ARCHITECTURE. UNIT 2: HOUSING IN BRITAIN. UNIT 3: THE PROCEDURE OF BUILDING CONSTRUCTION. UNIT 4: DESIGN OF HOUSES FOR TROPICAL CLIMATES. UNIT 5: STRUCTURES. UNIT 6: FOUDATIONS. UNIT 7: BUILDING MATERIALS. UNIT 8: SITE LABOUR. UNIT 9: PLANNING DESIGN PROCESS. UNIT 10: CURRENT ENVIRONMENTAL SITUATION.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.