foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(074)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Thị Ngọc Chinh.

Nhà XB: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 50Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Bài 1: Sử dụng thước kẹp, panme. Bài 2: Đo sức căng mặt ngoài chất lỏng. Bài 3: Đo độ nhớt chất lỏng. Bài 4: Khảo sát hiệu ứng Doppler. Bài 5: Xác định ngưỡng nghe, ngưỡng phân biệt tần số của người. Bài 6: Đo điện thế sinh vật.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Thị Cẩm Loan.

Nhà XB: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 99Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Phần IV: Dao động và sóng

Chương 1: Dao động cơ. Chương 2: Sóng cơ và sóng âm. Chương 3: Dòng điện xoay chiều. Chương 4: Dao động và sóng điện từ. 

Phần V: Quang học

Chương 1: Khúc xạ ánh sáng. Chương 2: Mắt. Các dụng cụ quang học. Chương 3: Sóng ánh sáng. Chương 4: Lượng tử ánh sáng

Phần VI: Thực hành

Bài 1: Đo hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng. Bài 2: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ.

Register to read more ...

Tác giả: Trương Thị Ngọc Chinh.

Nhà XB: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 159Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương 1: Cơ sinh học. Chương 2: Các nguyên lý nhiệt động và ứng dụng trong y học. Chương 3: Sóng và âm. Chương 4: Điện sinh vật. Chương 5: Quang sinh học. Chương 6: Phóng xạ sinh học.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Thị Cẩm Loan.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2014.

Mô tả: 163Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa học Cơ bản.

Phần lý thuyết

Chương 1: Động học chất điểm. Chương 2: Động lực học chất điểm. Chương 3: Định luật bảo toàn năng lượng. Chương 4: Khí lý tưởng. Chương 5: Những nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học. Chương 6: Điện trường tĩnh điện. Chương 7: Vật dẫn. Chương 8: Dòng điện không đổi. Chương 9: Từ trường tĩnh. Chương 10: Giao thoa, nhiễu xạ ánh sáng

Phần thực hành

Register to read more ...

Tác giả: Cô Thị Thúy.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2014.

Mô tả: 89Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa học Cơ bản.

Phần 1: Cơ học

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Động học chất điểm. Chương 3: Động lực học chất điểm. Chương 4: Công và năng lượng.

Phần 2: Nhiệt học

Chương 5: Các định luật thực nghiệm về chất khí. Chương 6: Các nguyên lý của nhiệt động lực học.

Phần 3: Thực hành.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.