User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Phạm Minh Triển.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 85Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương I: Giới hạn dãy số, giới hạn hàm số một biến số. Chương II: Đạo hàm và vi phân của hàm một biến số. Chương III: Tích phân của hàm một biến số. Chương IV: Phép tính vi phân hàm nhiều biến. Chương V: Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Chương VI: Phương trình vi phân.

Register to read more ...