User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Cao Hữu Hòa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 56Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán Học.

Nội dung:

Chương 1: Hàm số - Giới hạn _ Liên tục. Chương 2: Đạo hàm - Vi phân phân hàm một biến số. Chương 3: Phép tính tích phân hàm một biến số. Chương 4: Tích phân suy rộng. Chương 5:Lý thuyết chuỗi.

Register to read more ...