foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Văn Tiên.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 112Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán Học.

Nội dung:

Chương 1: Đạo hàm và vi phân của hàm một biến. Chương 2: Tích phân của hàm một biến. Chương 3: Lý thuyết chuỗi. Chương 4: Đạo hàm và vi phân của hàm nhiều biến. Chương 5:Phương trình vi phân.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Minh Triển.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 86Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán Học.

Nội dung:

Chương 1: Giới hạn dãy số, giới hạn hàm số một biến. Chương 2: Đạo hàm và vi phân của hàm một biến. Chương 3: Tích phân của hàm một biến số. Chương 4: Phép tính vi phân hàm nhiều biến. Chương 5: Chuỗi số, chuỗi hàm số.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phạm Minh Triển.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 87Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán Học.

Nội dung:

Chương 1: Giới hạn dãy số, giới hạn hàm số một biến. Chương 2: Đạo hàm và vi phân của hàm một biến. Chương 3: Tích phân của hàm một biến. Chương 4: Phép tính vi phân hàm nhiều biến. Chương 5: Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Cao Hữu Hòa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 87Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán Học.

Nội dung:

Chương bổ sung: Các trường số. Chương 1: Hàm số - Giới hạn -Liên tục. Chương 2: Đạo hàm - Vi phân - Tính tích phân hàm một biến số. Chương 3: Lý thuyết sơ cấp về ma trận. Chương 4: Đạo hàm - Vi phân - Cực trị hàm nhiều biến. Chương 5: Các bài toán ứng dụng cơ bản trong kinh tế.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Dương Kim Ngọc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 92Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán Học.

Nội dung:

Chương 1: Thu Thập dữ liệu. Chương 2: Tóm tắt dữ liệu. Chương 3: Ước Lượng Tham Số. Chương 4: Kiểm Định Giả Thuyết Thống Kê. Chương 5: Lý Thuyết Tương Quan và Hồi Quy. Phụ lục: Đại Lượng Ngẫu Nhiên và Các Quy Luật Phân Phối Xác Suất, Các Bảng Tra Giá Trị.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.