foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lý Thành Tiến.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 105Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán Học.

Nội dung:

Chương 1: Sơ lược về xác suất và biến ngẫu nhiên. Chương 2: Dữ liệu thống kê và các đại lượng thống kê mô tả. Chương 3: Ước lượng tham số tổng. Chương 4: Kiểm định giả thiết thống kê và phân tích phương sai. Chương 5: Phân tích hồi quy và tương quan.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lý Thành Tiến.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 92Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán Học.

Nội dung:

Chương 1: Xác suất, công thức tính xác suất. Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên. Chương 3: Mẫu ngẫu nhiên và các quy luật phân phối. Chương 4: Ước lượng tham số tổng thể . Chương 5: Kiểm định giả thiết thống kê .

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trần Minh Tâm.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 97Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán Học.

Nội dung:

Chương 1: Xác suất và công thức. Chương 2: Biến ngẫu nhiên và qui luật phân phối xác suất. Chương 3: Ước lượng tham số thống kê. Chương 4: Kiểm định giả thuyết thống kê. Chương 5: Lý thuyết tương quan và hồi qui.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trần Thiện Khải.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 105Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán học.

Nội dung. Chương 1: Phép tính vi phân hàm nhiều biến. Chương 2: Tích phân hàm số nhiều biến số và ứng dụng. Chương 3: Tích phân đường, tính phân mặt và ứng dụng. Chương 4: Phương trình vi phân cấp 1, 2 và ứng dụng. Chương 5: Ma trận, định thức và ứng dụng

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Văn Tiên.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 116Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ Môn Toán học.

Nội dung. Chương 1: Đạo hàm và vi phân của hàm nhiều biến. Chương 2: Tích phân bội. Chương 3: Tích phân đƣờng - Tích phân mặt. Chương 4: Phƣơng trình vi phân.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.