foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Phạm Vũ Phong.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 75Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu chung về máy phay CNC. Chương 2: Các lệnh nội suy. Chương 3: Bù trừ bán kính dao. Chương 4: Chu trình phay. Chương 5: Máy tiện CNC. Chương 6: Các lệnh nội suy.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Tăng Tấn Minh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 87Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp công nghiệp. Chương 2: Định mức kinh tế - kỹ thuật trong doanh nghiệp. Chương 3: Lập lịch trình sản xuất. Chương 4: Chất lượng và quản lý chất lượng. Chương 5: Các phương thức quản lý chất lượng. Chương 6: Một số phương pháp và kỹ thuật quản lý chất lượng. Chương 7: Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9000:2000. Chương 8: Quản lý chất lượng toàn diện - TQM.

Register to read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Khắc Bằng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 132Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và môi trường  của phương tiện cơ giới đường bộ. Chương 2: Phân tích các cơ sở lý thuyết chẩn đoán tình trạng kỹ thuật ô tô. Chương 3: Các phương pháp và thiết bị chẩn đoán ô tô. Chương 4: Quy trình kiểm định ô tô. Chương 5: Tổ chức chẩn đoán kỹ thuật ô tô.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phan Tấn Tài.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 127Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu về kỹ thuật và vai trò của ngành cơ khí. Chương 2: Kỹ sư và công việc của kỹ sư cơ khí. Chương 3: Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo. Chương 4: Kỹ năng mềm. Chương 5: Đạo đức nghề nghiệp.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lâm Bá Nha.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 110Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Vấn đề ô nhiễm môi trường và các chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm của ô tô. Chương 2: Ô nhiễm từ xe xăng. Chương 3: Ô nhiễm từ xe Diesel. Chương 4: Đánh giá tiếng ồn của xe có động cơ. Chương 5: Các biện pháp kỹ thuật làm giảm mức độ ô nhiễm  của động cơ đốt trong. Chương 6: Các xu hướng mới trong ngành dưới góc độ môi trường

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.